Kehitysyhtiöt yrittäjän tukena omistajanvaihdoksissa

Kaupunkien ja kuntien omistamat kehitysyhtiöt ovat vapaaehtoisesti perustettuja organisaatioita, joiden toiminta pohjautuu alueen ja yritysten tuntemukseen, pitkiin asiakassuhteisiin, osaamiseen ja kuntaomistajien mandaattiin. Ne ovat kehittämisen kehtoja, jotka palvelevat moninaisesti alueen elinvoimaa.

Pohjimmiltaan kehitysyhtiö kohtauttaa alueen toimijoita yhteisessä kehitystyössä, pohtii tulevaisuuden suuntaa ja kerää verkostoja. Kehitysyhtiö tekee omin voimin paljon, mutta vielä enemmän se vivuttaa yhteistä toimintaa seudun elinvoiman vahvistamiseksi kolmessa perustehtävissään yrityskehityksessä, toimintaympäristön vahvistamisessa ja aluemarkkinoinnissa.

Kehitysyhtiöissä on havaittu yritysten omistajanvaihdoksissa ja niiden edistämisessä suuri potentiaali kasvulle. Elinkeinoelämän keskusliiton selvitysten mukaan Suomessa on juuri nyt noin 16 000 työnantajayritystä omistajanvaihdoshaasteen edessä, siis viidennes yhteensä 85 000 yrityksestä ja näissä arviolta noin 80 000 työpaikkaa. Seinäjoen Ammattikorkeakoulun tutkimukset kertovat vielä suuremmista luvuista, kun mukaan otetaan myös yksinyrittäjät. Osassa näissä yrityksistä ov-toimet ovat jo käynnissä tai asia harkinnassa, mutta monissa ensimmäiset askeleet ovat yhä ottamatta.

Useiden yritysten on todettu ottaneen kasvu- ja työllistämisloikan omistajanvaihdoksen jälkeen. Uudet omistajat tuovat kannattavaankin yritykseen uusia ideoita ja toimintatapoja, joten omistajanvaihdosten edistäminen on tehokasta kasvu- ja innovaatiopolitiikkaa. Jo toimiva, vakiintunut yritys on myös helpompi alusta luoda kannattavaa kasvua ja työpaikkoja kuin alkava yritys.

Omistajanvaihdosten edistämisessä kehitysyhtiöillä on selkeä rooli. Se tuntee alueen yritykset ja yrittäjät, mikä auttaa omistajanvaihdostarpeiden tunnistamisessa ja niiden ennakoinnissa. Kehitysyhtiön yritysneuvoja voi nostaa asian yrittäjän kanssa esille, olla keskustelukumppanina ja sparraajana ja siten valmistaa pohjaa isolle päätökselle. Kehitysyhtiö voi verkostojensa avulla tuoda yrittäjän käyttöön eri asiantuntijoita yrityksen myyntikuntoon rakentamisesta aina arvonmäärittelyyn.

Kaikissa tapauksissa on eduksi, että omistajanvaihdos tuodaan ajoissa esiin, jotta yrittäjä voi varata riittävästi aikaa henkiselle valmistautumiselle, yrityksen myyntikunnon rakentamiselle, jatkajan etsimiselle ja luopumiseen valmistautumiselle. Aikajänne tarpeen tunnistamisesta omistajan vaihtumiseen on yleensä useita vuosia. Kehitysyhtiö on yrittäjän tukena koko prosessin ajan.

Jaakko Helenius

Kirjoittaja on Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n toiminnanjohtaja Jaakko on työskennellyt aiemmin mm. toimitusjohtajana Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKELissä, Helsinki Business And Science Parkissa sekä Polttimo Yhtiöt / Oy Maltax Ab:ssä

SEKES – verkosto

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n 48 jäsenyhtiötä ja niiden noin 700 yrityskehityksen ammattilaista ovat kattavin yrityskehitystyötä tekevä verkosto Suomessa. SEKES-yhtiöt työskentelivät vuonna 2017 syvemmin noin 30 000 yrityksen kanssa, ja kontakteja oli kaikkiaan vajaa 100 000.