Omistajanvaihdosfoorumi edistää yrityskauppoja

Omistajanvaihdosten edistämiseksi on perustettu Ov-foorumi, joka määritteli hankkeen yritysmarkkinoiden kehittämiseksi. Hanke käynnistyi keväällä 2018. Noin kolme vuotta kestävän hankkeen rahoituksesta puolet tulee työ- ja elinkeinoministeriöstä ja toisesta puolesta vastaavat Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Fennia-konserni ja Elo, Nordea, Danske Bank, Keskuskauppakamari, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Ov-foorumi ohjaa hanketta, jonka työrukkasena toimin.

Hankkeen päätavoitteena on yrityskauppojen lukumäärän kasvattaminen. Ensimmäinen tehtävä onkin selvittää kauppojen todelliset lukumäärät esimerkiksi verottajan tietoihin perustuen.

Tutkimuksesta pohjaa, josta ponnistaa

Tehtävien toimenpiteiden pitää perustua ajantasaiseen tutkimustietoon. Niinpä lähes ensimmäisenä työnään foorumi määritteli ja tilasi Omistajanvaihdosbarometri 2018 -tutkimuksen Seinäjoen Ammattikorkeakoululta. Tutkimus julkaistaan 6.11. Finlandiatalolla järjestettävässä Omistajanvaihdos 2018 -konferenssissa.

Alueellisen toiminnan edistäminen

Foorumi tarjoaa asiantuntija-apuja alueellisiin omistajanvaihdoksiin herätteleviin tilaisuuksiin. Työtä ollaan valmiit tekemään paikallisten toimijoiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi yrittäjien aluejärjestöt, kehittämisyhtiöt, kauppakamarit ja alueen markkinaehtoiset toimijat.

Tapahtumissa esille

Foorumi pitää huolta siitä, että omistajanvaihdokset pidetään keskustelun kohteena ov-foorumin jäsenten omissa tapahtumissa. Esimerkkinä tästä on Yrittäjäpäivien yhteydessä Turussa 19.10. järjestettävä keskustelutilaisuus, jossa keskustellaan siitä, mitä vaati ja kenelle sopii parhaiten yritysosto reittinä yrittäjyyteen tai kokonaan uuden yrityksen perustaminen. Tilaisuuden otsikko on Startup – Restartup – Stay up – Stand up.

Edellä mainittu Omistajanvaihdos 2018 -konferenssi on Ov-foorumin tuotantoa. Tätä tilaisuutta on järjestetty monena vuonna aikaisemminkin. Tilaisuus kokoaa vuoisittain yhteen omistajanvaihdosten parissa toimivat asiantuntijat ja päättäjät innostumisen ylläpitämiseksi. Tilaisuuteen on muutama paikka vielä jäljellä. Ilmoittaudu Omistajanvaihdoskonferenssiin.

Lobbaaminen on edunvalvontaa

Tärkeä osa foorumin työtä on omistajanvaihdoksiin liittyvä edunvalvonta. Vaikutamme niihin tahoihin, jotka kulloinkin ovat otollisinta maaperää asian edistämiseksi. Viimeaikaisista onnistumisista tällä saralla voidaan mainita, että TEM:n tilauksesta tehty Jussi Järventauksen ja Henrietta Kekäläisen laatima Yrittäjyyden strateginen toimenpideohjelma huomioi omistajanvaihdokset yhtenä kasvun mahdollisuutena.

Kehittämisohjelma ja muita toimia

Ov-foorumi on päättänyt käynnistää Kohti yrityskauppaa -kehittämisohjelman. Ohjelma toteutus alkaa vielä tämän vuoden aikana ja päättyy ensi vuoden aikana. Tästä kerromme Ov-foorumin jäsenten omissa kanavissa aivan pian.

Muitakin toimia käynnistetään. Suunnitelmissa on tuottaa työkaluja ja oppaita eri sidosryhmille. Näistä kerromme lisää, kun aika on.

Ostajat ja myyjät toimien keskipisteenä

Yrityskauppojen määrä saadaan kasvamaan, kun yhä useampi yrittäjä paljastaa myyntiaikeensa ja ryhtyy toimiin yrityksensä myymiseksi. Yrityksen kunto ratkaisee sen, kuinka kiinnostava kohde on. Toisaalta myös ostajien, yrittäjäksi aikovien ja yritystoimintaa yritysostoin laajentavien, tietoisuuteen pitää tuoda nykyistä paremmin yrityskauppamadollisuus.

Viestintää, viestintää

Hankkeen onnistumisen varmistamiseksi tarvitaan omistajanvaihdosten esilläpitoa tiedotusvälineissä jatkuvasti. Asia tulee olla esillä lehdissä, radiossa, TV:ssä ja verkossa. Suomen Yrittäjillä, josta käsin tätä työtä teen, on käytössään hyvät mediaseurannan kanavat. Ilokseni olen huomannut, että yrityskaupat ja omistajanvaihdokset ovat ylittäneen uutiskynnyksen viime aikoina yhä kasvavassa määrin. Oletko sinä huomannut?

Mika Haavisto

Kirjoittaja on toiminut viimeiset viisi vuotta omistajanvaihdosten edistämishankkeiden vetäjänä Suomen Yrittäjissä. Nyt hän toimii Ov-foorumin sihteerinä ja ainoana päätoimisena hankkeen työntekijänä hankkeessa, joka on sen jäsenten yhteinen. Hankkeen kotiorganisaatio on Suomen Yrittäjät.