Yritys kunnossa kaiken aikaa – ei laiteta yritystä ainoastaan myyntikuntoon!

Tällä kertaa Korona koettelee yritysten toimintaedellytyksiä

Täysin ennalta arvaamaton taloudellinen shokki Koronaviruksen aiheuttamana johti poikkeuksellisen nopeaan ja laajaan taloudelliseen taantumaan. Taloudelliset menetykset vaihtelevat toimialoittain, mutta lähestulkoon jokaisen toimialan yritykset ovat kärsineet taloudellisia tappioita ja lähitulevaisuudessa on edelleen merkittävästi epävarmuutta. Tämä valitettava haasteellinen tilanne on osoitus yritystoiminnan toimintaedellytysten toistuvista epävarmuustekijöistä; tällä kertaa Korona, edellisen kerran finanssikriisi, sitä ennen IT-kuplan puhkeaminen ja niin edelleen.

Nämä aika ajoin eri syistä toistuvat vaikeammat taloudelliset ajat korostavat sitä, että ei ole tarkoituksenmukaista -kun harkitsee yritystoiminnasta luopumista- laittaa vasta ennen kauppaa yritystä parempaan myyntikuntoon, vaan yritystoiminta on pidettävä mahdollisimman hyvässä taloudellisessa ja toiminnallisessa kunnossa jatkuvasti.

Jatkuvuuden varmistamista, oli sitten syy Korona tai joku muu

Akuutissa Koronakriisissä keskeisimpiä asioita ovat olleet maksuvalmiuden turvaaminen (esimerkiksi myyntitulojen nopeutukset eri tavoin, vaihto-omaisuuden optimoinnit, ostovelkojen hallinta, rahoituksen varmistaminen eri lähteistä) ja tarvittavat nopeat toiminnalliset sopeutukset (tiettyjen toimintojen pysäytys, investointihankkeiden jäädyttäminen, toimintaverkoston muutokset, valitettavat henkilöstön lomautukset ja irtisanomiset, jne).

Viisas varautuu, yritystoiminnassa esimerkiksi ennalta laaditulla ja aika ajoin tarkistettavalla ”jatkuvuussuunnitelmalla”. Näinkin nopeassa Koronan aiheuttamassa taloudellisessa shokissa vaikeutuneeseen tilanteeseen sopeutumista on merkittävästi helpottanut mainittu suunnittelu ja varautuminen etukäteen; vuosikymmeniä tai jopa pitempäänkin kannattavasti toimineilla yrityksillä on monesti haastavia tilanteita varten tämä etukäteissuunnitelma, Plan B tai Plan C, joita tarkemmin harkittuja toimenpiteitä toteutetaan nyt sovellettuna vallitsevaan tilanteeseen.

Paljon ikävyyksiä, joista voi myös oppia uutta

Korona on valitettava ”happotesti” yritysten toimintatavoille. Ovatko toiminta-ajatus ja valitut toimintatavat oikeita, miten toimivat yrityksen ”arvoketjut” (esimerkiksi komponenttien saatavuus, alihankinta, valmistus, jakelu, palvelutuotanto) ja verkostot, onko tietyt kriittiset toiminnot kuitenkin oltava kotimaisen yhteistyökumppanin tuottamia tai omassa yrityksessä? Ja miten digitaalisuutta voidaan jatkossa hyödyntää tehokkaammin?

Kun tilanne sen mahdollistaa, on syytä pyrkiä ottamaan kaikki hyöty näistä ikävistä ja kalliiksikin käyneistä kokemuksista, jotta vastaavilta jatkossa vältyttäisiin tai ainakin niiden negatiiviset vaikutukset kyettäisiin jatkossa mahdollisimman tehokkaasti minimoimaan. Ja parhaimmat lopputulokset saavutetaan, kun kokemuksia vaihdetaan ja vastaisuutta varten varaudutaan yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Se Koronaviruksen ns toinen aalto -joka ei kukaan toivo tulevan- saattaa taas näet aiheuttaa laajojakin ongelmia yritystoimintaan.

Tilanne korjautuu yrittäjyydellä

Myös Suomi on ajautumassa pidempiaikaisempiin taloudellisiin haasteisiin; yritysten toiminta on vaikeutunut, työpaikkoja menetetään ja Suomi velkaantuu. Suomen tilanne korjautuu sitä nopeammin mitä paremmin yritysten toimintaedellytyksiä turvataan. Yrittäjyys ja yritystoiminta ylipäätään ovat keskeisessä asemassa myös tässä tilanteessa. Eikä yritysten omistajanvaihdosten tarve ole kadonnut mihinkään, korkeintaan siirtynyt eteenpäin. Onnistuneilla omistajanvaihdoksilla varmistetaan jatkossakin kovasti tarpeen olevia työpaikkoja.

 

Markku Fränti

Head of Corporate Advisory & CRA

Nordea, Business Banking Finland