Yhteistyön hyöty käyttöön oikea-aikaisesti

COVID-19 aiheuttaa ongelmia eri tavoin eri toimialoille

Ennalta arvaamaton ja taloudellisen shokin aiheuttanut COVID-19 on jo vaikeuttanut laajasti yritysten ja yrittäjien toimintaa. Vaikutukset eivät ole olleet samanlaisia kaikille toimialoille; joillakin toimialoilla ja yrityksissä COVID-19 on poikkeuksellisesti jopa lisännyt kysyntää ja parantanut toimintaedellytyksiä. Mutta vaikutukset ovat voittopuolisesti olleet kielteisiä tehden yritystoiminnan jopa lähes mahdottomaksi. Ja valitettavasti nämä haasteet tulevat jatkumaan vielä ainakin vuoden 2021 alkupuolella.

Näissä erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa yritysten verkostojen toimivuus sekä yhteistyösuhteet korostuvat. Niiden tarjoaman tuen avulla on paljon paremmat edellytykset selvitä COVID-19 aiheuttamasta kurimuksesta. Tämä edellyttää yritykseltä aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, jotta yhteistyökumppanit -mukaan lukien yrityksen rahoittajat- ovat riittävän hyvin tietoisia yrityksen tilanteesta ja voivat omalta osaltaan olla toimenpiteillään yritystä tukemassa.

 

Yhteydenpitoa oikeaan aikaan – parempia vaihtoehtoja

Yrityksen ja rahoittajan yhteistyö on parhaimmillaan vuosikymmenten mittainen, jossa ajassa yleisessä taloudellisessa tilanteessa ehtii olla monia suhdannevaiheita. Pitkän pankkisuhteen aikana rakentuu se molemminpuolinen luottamus, joka omalta osaltaan turvaa yritystoiminnan jatkuvuutta talouden heilahteluissa, myös meneillään olevan COVID-19 aiheuttaman vaikean ajanjakson aikana.

Olennaista yrityksen ja rahoittajan yhteistyössä on riittävä tiedonkulku ja oikea-aikainen yhteydenpito. Aikainen yhteydenotto edesauttaa mahdollisimman hyvän lopputuloksen aikaansaamista, silloin on yleensä vielä useampia erilaisia vaihtoehtoja harkittavaksi. Ja päinvastoin; liian pitkälle edennyt tilanne ja yrityksen vaikeutuneet haasteet vähentävät toimivien vaihtoehtojen mahdollisuuksia. Parhaimmillaan pankki toimii rahoittajan roolissa eri vaihtoehtojen sekä suunnitelmien sparraajana ja tarjoaa asiantuntemusta yrityksen käyttöön joko pankin omien asiantuntijoiden tai pankin ulkopuolisen verkostonsa kautta. Kyseessähän on ilman muuta sekä yrityksen ja yrittäjän sekä rahoittajan yhteinen etu saada aikaan toimiva ratkaisu ilmi tulleeseen ongelmatilanteeseen.

Jo ennen COVID-19 olleet aiemmat suhdannevaihtelut ja taloudelliset kriisitilanteet ovat korostaneet tätä molemminpuolista yhteydenpidon ja tiedonkulun merkitystä. Henkilökohtaista yhteyttäkään -tarpeen sitä vaatiessa- ei voi korostaa liiaksi, edes näin sähköisten palvelujen ja somen aikakaudella.

 

Yritysarvon ylläpitäminen on niin myyjän kuin ostajan etu

Myös yrityskauppoja ja omistajanvaihdoksia ajatellen -tällä poikkeuksellisella hetkellä- on erittäin tärkeää pitää huolta yrityksen toimintaedellytyksistä ja sitä kautta yrityksen arvosta varsinkin yritystoimintansa myyntiä harkitsevana, mutta myös yrityksen ostoa pohtivana. Yhteistyöverkoston ja osana sitä myös rahoittajasuhteiden hyödyntäminen näissä molemmissa tilanteissa on keskeistä ja olennaista myös yritystoiminnan jatkumisen varmistajana. Kaikesta huolimatta COVID-19 aiheuttamat ongelmat päättyvät aikanaan. Tähän normalisoituvaan aikaan yritysten tulee ennakkosuunnitelmissa hyvissä ajoin jollain tapaa jo varautua. Oli suunnitelmissa sitten mitä tahansa.

 

Markku Fränti

Head of Corporate Advisory & CRA
Nordea, Business Banking Finland