Valmistaudu ajoissa omistajanvaihdokseen ja yrityskauppaan – ennakoivat toimet voivat tuoda hyötyjä jo ennen kuin luopuminen on lähelläkään

Sitoutuneen yrittäjän keskittyminen on luonnollisesti yhtiön varsinaisessa toiminnassa, kun ajatuksena on jatkaa yrittäjänä vielä vuosia. Yhtiön rakenne tai omistuspohja tuntuu nykytilanteessa toimivalta, vaikka toiminta olisi laajentunut useammalle toimialalle ja yhtiöön kertynyt vähän muutakin omaisuutta, kuin päivittäisessä toiminnassa on tarpeen. Kovin kauas tulevaisuuteen ei tunnu olevan tarvetta katsoa. Toisaalta yhtiössä voi olla meneillään haastava vaihe, eikä yritysrakenteen tai omistuspohjan miettiminen siksi tunnu juuri ajankohtaiselta.

Tällaisissa tilanteissa muutosten suunnittelu myöhempää omistajanvaihdosta tai yrityskauppaan silmällä pitäen ei varmastikaan ole priorisoinnissa korkealla sijalla. Kuitenkin, juuri näissä kohtaa voi olla kannattavaa pysähtyä ja katsoa yhtiötä mahdollisen jatkajan, ostajan, pääomansijoittajan ja ehkä hieman myös verottajan silmin.

Kun yrityksen rakennetta, omistuspohjaa ja toiminnan painopisteitä tarkastellaan ajoissa, voidaan parhaimmillaan ilman veroseuraamuksia saada kirkastettua yrityksen ydintoiminta, josta yhtiön arvo syntyy. Erityisesti ulkopuolisen ostajan tai sijoittajan intressissä on useimmiten maksaa vastiketta vain näistä ydintoiminnoista. Mikäli jatkaja löytyy perhepiiristä, voi optimaalinen rakenne olla erilainen. Järjestelytarpeen analysointi voi silti olla taloudellisesti kannattavaa, vaikka jatkajaa ei olisi millään tavalla vielä tiedossa.

Yritysrakenteen järjestelyillä voidaan siis saada hyötyjä jo ennen kuin omistajanvaihdos on yhtiössä ajankohtainen. Erilaiset liiketoimintariskit voivat vaarantaa myös tuottavan toiminnan, jos eri liiketoiminnat on järjestetty yhteen yhtiöön. Lisäksi aiemmin kertyneen varallisuuden siirtäminen erilleen liiketoimintariskeistä voi paitsi pelastaa varat, jos riskit realisoituvat, myös myöhemmin omistajanvaihdostilanteessa laajentaa ostajakuntaa, kun liiketoimintaa harjoittavan osakeyhtiön hintaa ei turhaan nosta liiketoiminnassa tarpeeton omaisuus. Myyjän kannalta osakkeiden luovutus on kuitenkin usein liiketoimintakauppaa verotehokkaampi vaihtoehto.

Yrityksen toiminnan kannalta olennaista on paitsi yrittäjän, niin myös avainhenkilöiden sitoutuminen liiketoimintaan. Omistuksen vaihtuminen on aina kriittinen hetki osaavan henkilöstön pysyvyyden kannalta. Kun henkilöstön sitoutuminen on pyritty varmistamaan etukäteen, on omistuksen vaihtuessa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden ja kasvun onnistumisen mahdollisuudet huomattavasti paremmat.

Yhä useammin yrityksen jatkaja löytyy jostain muualta kuin perhepiiristä. Tämä ei tarkoita, etteikö perillisten silti kannattaisi olla mukana yhtiössä, vaikka lopulta yritys myytäisiinkin ulkopuolisille. Omistuksen jakaminen yrityksen toiminnan aikana voi olla kannattavaa, jos myynnistä saatava omaisuus on myöhemmin tarkoitus siirtää eteenpäin perillisille.

Rakennejärjestelyt ovat useimmiten toteutettavissa veroneutraalisti, mutta niiden suunniteluun ja läpivientiin on varattava riittävästi aikaa. Suunnittelujänne olisi hyvä olla 5–10 vuotta. Osa järjestelyvaihtoehdoista on verotussyistä poissuljettuja, jos omistajanvaihdos on tapahtumassa liian pian järjestelyn toteuttamisen jälkeen. Jos omistuksesta on yllättävästä syystä luovuttava jo suunniteltua aiemmin, ei parhaita mahdollisia toimia ehditä välttämättä tehdä. Ihmiset varautuvat yllätyksiin vakuutuksin ja testamentein – yrityksen varautuminen on hieman monimutkaisempaa, mutta mahdollista ja ehdottomasti vaivan arvoista.

Yhteystiedot

Kirjoittaja

Anu Jokinen

Veroasiantuntija

Organisaatio
Lecklé