Metsäkeskus tarjoaa tukea metsä- ja puutuotealan yrityksille

Suomen metsäkeskus lähti vuoden 2023 alusta uutena kumppanina mukaan ov-foorumiin. Tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen ov-neuvontaa ja näin olla entistä tehokkaammin tukemassa myös metsä- ja puutuotealan yrittäjiä omistajanvaihdoksissa. Metsäkeskuksessa yritysneuvontaa tekevät pääosin maakuntien yritysneuvojat. Metsäkeskuksen tarjoama maksuton neuvontapalvelu on tarjolla valtakunnallisesti kaikille sitä haluaville metsä- ja puutuotealan yrityksille ja kohdistuu pääosin pk-yrityksiin. Lisätietoja Metsäkeskuksen yritysneuvonnasta www.metsakeskus.fi/fi/palvelut/yritysneuvonta. Metsäkeskuksen rooli neuvonnassa on keskittynyt erityisesti metsäsubstanssiin ja laajojen verkostojen hyödyntämiseen. Jokaisen yritysneuvojan taustalla on hyvät ja toimivat verkostot kumppanisorganisaatioihin maakunnissa. Yritysneuvonta ei ole yksilölaji vaan pikemminkin tiivistä yhdessä tekemistä. Metsäkeskus puolueettomana ja riippumattomana metsäalan toimijana on saanut vakiinnutettua hyvin asemansa neuvontaorganisaatioiden keskuudessa. Meidät koetaan hyvänä kumppanina, ei kilpailijana. Tämänkin takia meille oli arvokasta päästä mukaan ov -foorumin toimintaan. Verkostojen kautta pystymme auttamaan yhdessä asiakkaitamme.

Panoksia myös luopuvien yritysten neuvontaan

Metsäkeskuksen yrityspalveluissa on koettu mielekkääksi auttaa yritystoimintaansa aloittavia yrityksiä, sillä yritystoiminnan alussa hyvät neuvot ja keskustelukumppani ovat yleensä tarpeen. Jatkossa haluamme olla yrityksen apuna vahvemmin silloinkin, kun yritystoiminnasta ollaan jo luopumassa. Yhteistyöllä kumppaneidemme kanssa voimme esimerkiksi löytää jatkajan helpommin yritystoiminnalle. Metsäalalla ei ole varaa menettää yhtään toimivaa ja kannattavaa yritystä sen takia, ettei jatkajaa yritykselle löydetä. Yritystoiminnasta luopuminen on erityistesti metsäkone- ja puutuotealan yrityksille ajankohtaista yhä useammassa tapauksessa. Metsäkonealan yritykset ovat jo vuosia harmitelleet osaavien konekuljettajien puutetta. Mikäli tähän haasteeseen vielä lisätään, ettei yritysten omistusvaihdoksia saada edistettyä riittävästi, ollaan erittäin suuren ongelman äärellä. Pahimmillaan puhutaan koko Suomen metsäklusterin menetyksistä ja merkittävistä tappioista koko kansantaloudelle. Pelkästään puunkorjuu työllistää hakkuussa ja metsäkuljetuksessa n 6500 henkilöä. Valtionavulla tehtävän yritysneuvonnan lisäksi Metsäkeskus toteuttaa myös ov toimintaa tukevia hankkeita. Näistä hyvä esimerkki on OKAPUU -hanke. Lisätietoja hankkeesta www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/omistajanvaihdoksella-kasvua-puutuotealalle

Valmennusta tarjolla

Metsäkeskuksen yritysneuvojille järjestetään loppuvuoden aikana valmennussarja, jonka tavoitteena on hakea yritysneuvojille entistä parempia valmiuksia matalan kynnyksen omistajanvaihdos neuvontaan. Ensimmäinen omistajanvaihdosvalmennus toteutetaan aiheesta pienten yritysten omistajanvaihdosekosysteemi 22.9. Muita aiheita valmennussarjassa ovat yritysten omistajanvaihdosten matalan kynnyksen neuvonta palvelu ja johtamisen haasteet yrityksen omistajanvaihdoksessa. Valmennussarjan viimeisessä osiossa 17.11 käsitellään omistajanvaihdoksen toteutustapoja ja rahoitusta. Omistajanvaihdosviikolla 44 toteutettava valmennus, aiheesta yrityksen arvonmäärityksen periaatteet, on lisäksi avoin myös Metsäkeskuksen ulkopuolisille osallistujille. Ilmoittaudu mukaan tästä.  Omistajanvaihdosvalmennuksen toteuttaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Okapuu -hankkeen kanssa. Suomessa toteutettavat yritysten omistajanvaihdokset eivät kuitenkaan ole pelkästään valmennuksien ja neuvontapalveluiden varassa. Myös yrittäjillä itsellään on suuri vastuu, miten toiminta yrityksessä tulevaisuudessa jatkuu vai jatkuuko. Pohjalaisen pitkän linja metsäkonealan yrittäjän sanoin, ”ensi pitää tehdä itsensä kanssa selväksi luopumisen aikataulu, kyllä asiat sitten saadaan järjestymään. Kaikki lähtee kuitenkin liikkeelle omasta päätöksestä luopua yrityksestä”.

Yhteystiedot
marko.ammala@metsakeskus.fi
050 3140521
Kirjoittaja

Marko Ämmälä

Yrityspalveluiden päällikkö

Organisaatio
Metsäkeskus
Toimipisteeni löytyy Seinäjoelta ja olen lähes koko työurani toiminut metsäalan yrittäjien kanssa. Vastaan Metsäkeskuksessa valtakunnallisesti metsä- puutuote- ja luontoyrittäjille tarjottavasta yritysneuvonnasta. Tavoitteena työllämme on kasvava ja menestyvä metsäala. Metsäkeskuksen yhtenä päätavoitteena on metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan monipuolistuminen sekä metsätalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn vahvistuminen.