Tekoäly pk-yrityskauppojen tehostajana

Yrityskaupat ovat olennainen osa liiketoimintaa ja ne tulevat monelle pk-yritykselle vastaan jossain vaiheessa yrityksen elinkaarta joko osto- tai myyntinäkökulmasta. Tekoäly (“AI eli Artificial Intelligence”) on herättänyt lähiaikoina paljon keskustelua eri yhteyksissä ja se on nousemassa keskeiseksi tekijäksi myös yrityskauppaprosessien tehostamisessa. Tämä korostuu erityisesti pk-yrityskentässä, joiden rooli Suomessa on kansantaloudellisesti merkittävä: Pk-yrityskenttä kattaa yli 95 % kaikista yhtiöistä ja noin 40 % Suomen BKT:stä.

Yrityskauppaprosessit ovat monille pk-yrityksille raskaita ja kalliita eikä kaikilla ole siitä riittävän selkeää kuvaa. Monet yritykset päätyvätkin ajamaan toiminnan alas, jos jatkumoa ei ole heti nähtävillä. Yritysten jatkumoilla on kuitenkin merkittävä kansantaloudellinen merkitys ja tekoäly voi kantaa oman kortensa kekoon asian ratkaisemiseksi.

Tekoälyn kehittyminen ja laajempi käyttö yrityskauppaprosesseissa on oleellista pk-yrityksille useista eri syistä. Näitä ovat muun muassa:

  • Myynti- ja ostokohteiden tunnistaminen eli Matching: Sopivien myynti- ja ostokohteiden löytäminen voi olla pk-yrityksille haastavaa ja aikaa vievää. Tekoälyn avulla voidaan analysoida laaja potentiaalisten toimijoiden joukko ottaen huomioon erilaisia tekijöitä, kuten trendit, taloudellinen tila ja strateginen sopivuus. Matching on olennainen osa yrityskauppaprosesseja ja tekoäly voi tehdä sen nopeammin, tarkemmin ja laajemmalla otannalla.
  • Kustannustehokkuus: Yrityskauppaprosessit voivat olla kalliita ja monen pk-yrityksen budjetti tiukka. Tekoäly voi auttaa pk-yrityksiä virtaviivaistamaan prosessia, vähentämään tarvetta laajamittaisille neuvontapalveluille ja tekemään transaktiosta kustannustehokkaamman.
  • Riskienhallinta: Tekoäly voi auttaa arvioimaan potentiaalisiin yrityskauppoihin liittyviä riskejä. Yrityskauppaprosessit eivät välttämättä ole kovin tuttuja pk-yrityksillä ja tekoälypohjaiset riskinarvioinnin työkalut voivat auttaa yrityksiä tekemään paremmin perusteltuja päätöksiä.


Edellä mainittujen lisäksi tekoälyä voidaan hyödyntää mm. analysoinnissa, due diligence -tarkasteluissa, neuvotteluissa, integraatioissa ja erilaisten prosessien seurannassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka yrityskaupat ovat edelleenkin hyvin ihmislähtöisiä prosesseja, voi tekoäly tehostaa transaktioita merkittävästi.

Yhteystiedot
lasse.grannenfelt@grannenfeltfinance.fi
+358 40 7178 572
Kirjoittaja

Lasse Grannenfelt

Toimitusjohtaja

Organisaatio
Grannenfelt Finance Oy
Grannenfelt Finance Oy on riippumaton rahoitusratkaisuihin keskittyvä yritys. Päämäärämme on löytää kasvuyrityksille rahoitusratkaisuja, jotka tukevat yritysten kasvua. Rahoitusmahdollisuudet ovat monipuolistuneet ja hajautuneet tavanomaisen pankkisektorin ulkopuolelle yksityiseen, valtion ja EU:n rahoitusratkaisuihin (sis. sekä velkarahoitus- ja oma pääoman ehtoiset instrumentit). Me yhdistämme näitä rahoitusmahdollisuuksia tehokkaasti asiakkaittemme yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteemme on luoda elinkaarirahoitusta ja siten mahdollistaa yritysten liiketoiminta ilman jatkuvaa huolta rahoituksen saatavuudesta.