Uudistunut SYVL ry edistämään omistajanvaihdoksia laajalla rintamalla

Kaikille omistajanvaihdosten parissa toimiville tai asiasta muuten kiinnostuneille avoin yhdistys, SYVL ry, on valinnut uuden hallituksen ja ryhtyy nyt tositoimiin. Aiemmin vain yritysvälittäjien yhteistyöelimenä tunnettuun yhdistykseen ovat olleet kaikki tervetulleita tämän vuoden alusta. Muutos näkyyn myös yhdistyksen uudessa hallituksessa, jossa on osaamista ja ominaisuuksia laajalla kirjolla. Uuteen hallitukseen on valittu Sakari Oikarinen Confidentum Oy:stä, Mika Haavisto henkilöjäsenenä, Satu Kangas PJ Maa Partners Oy:stä, Jouni Latva-Pirilä Pirkanmaan Yritysvälitys Oy:stä sekä allekirjoittanut Suomen Yrityskaupat Oy:sta.

Alueellisesti hallituksessa on edustajia Tampereelta (peräti kaksi!), Turusta, Jyväskylästä ja pääkaupunkiseudulta. Koulutusta on valtiotieteilijästä insinööriin ja ekonomiin. On paikallista, valtakunnallista ja kansainvälitäkin näkemystä ja kokemusta, ikähaarukkaakin parikymmentä vuotta. Joten uudet suunnat ja tehtävät odottavat yhdistystä!

Omistajanvaihdoksissa yhdistys on nykyisin ainut, kaikkia yhdistävä valtakunnallinen toimija, joka omalta osaltaan tukee ja täydentää mm. OV-foorumin työtä sekä tarjoaa sille yhden työkalun lisää. Siinä missä OV-foorumi on makrotason toimija, jonka jäseniä ovat vain organisaatiot ja yritykset, SYVL yhdistää näiden lisäksi myös henkilöt, niin tukijat, tutkijat kuin tekijät aina paikallisista valtakunnallisiin. Alalla toimijoiden osaamisen kehittäminen ja asiantuntijayhteistyö säilyy niin ikään agendalla. Kasvonsa täysin pessyt yhdistys on jo 17 vuotta vanha.

Juha Tall ja Paula Pihlajanmaa perään kuuluttivat elokuun blogissaan maakunnallista johtajuutta omistajanvaihdosten edistämisessä. Alueilla, joissa yrittäjäjärjestöt tai muut toimijat eivät ole syystä tai toisesta ottaneet alueellista vetovastuuta, voisi yhdistys olla yksi varteenotettava yhteistyöelin palvelujen toteuttamiseksi. Mielestäni joissakin tapauksissa paikallisilta yrittäjäjärjestöiltä odotetaan liikaa vastuuta ja panostusta hoitaa yksin omistajanvaihdosten edistämistä. Yhden erikoispalvelun ylläpitäminen rasittaa varmasti tiukoilla olevia paikallisjärjestöjä. Eihän niiden tehtävänä ole yritysten perustamispalveluidenkaan tuottaminen.

Kuten OV-foorumin kokoonpanossa nähdään, omistajanvaihdos on yhtä tärkeää yrittäjäjärjestön lisäksi niin monelle muullekin taholle. Luontainen yhteinen toimija tässä teemassa voisi olla siihen erikoistunut yhdistys SYVL ry, jossa yrittäjäjärjestöjen lisäksi muutkin järjestöt, yritykset ja yksityiset olisivat jäseninä mukana omine osaamisineen ja panostuksineen tarpeen mukaan. Rekisteröity yhdistys SYVL tarjoaa nyt toimivan juridisen muodon ja varsin joustavan kokonaisuuden erilaisten yhteisten omistajanvaihdosasioiden totuttamiseen.

Yhdistyksen toiminta muovautuu ajan ja aktiivisten jäsentensä myötä. Yhdistyksen jäsenmäärä on jo triplaantunut sääntömuutoksen jälkeen. Jäseniä on nyt yritysvälittäjien lisäksi mm. yksi uusyrityskeskus, kaksi alueellisia kehityskeskusta, vakuutusyhtiö, rahoituskonsultteja, veroasiantuntijoita, kiinteistö- ja toimitilavälittäjiä, yrityskummeja ja pankinjohtajia. Niin, jos omistajanvaihdokset ovat sinulle tärkeitä, niin mikset lähtisi mukaamme rakentamaa niille parempaa tulevaisuutta? Erityisesti heitän pallon OV-foorumin niille jäsenille ja heidän edustajilleen, jotka eivät ole vielä liittyneet. Olisiko nyt esimerkin paikka?

Lisätietoa yhdistyksestä ja siihen liittymisestä www.syvl.fi sekä allekirjoittaneelta.

Juha Rantanen

puheenjohtaja, info@syvl.fi

SYVL ry – Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain liitto ry