Oli omistajanvaihdos ajankohtainen tai ei, toiminnan kehittäminen kannattaa aina

Omistajanvaihdosten edistämishankkeen projektipäällikkö Mika Haavisto kirjoitti muutama viikko sitten tällä samalla palstalla:

”Parasta omistajanvaihdokseen valmistautumista on, että yritys on kaiken aikaa hyvässä kunnossa: se on kannattava, sillä on asiakastarpeisiin osuvat ratkaisut, tyytyväiset asiakkaat ja osaava innostunut henkilöstö.”

Mikan toteamus on mielestäni siinä määrin osuva, että se ansaitsee tulla toistetuksi. Omistajanvaihdosta, kuten muitakaan isoja muutostilanteita, ei tosiaankaan pidä nähdä muusta toiminnasta erillisenä ja irrallisena episodina, vaan osana yritystoimintaa ja yrittäjyyttä ajan ja tilanteiden muuttuessa. Siksi yrityksen toimintaa kannattaa jatkuvasti arvioida ja kehittää. Pysyä avoimena uusille mahdollisuuksille. Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittää niitä edelleen.

Vaikka yrittäjä itse on paras oman toimintansa tuntija, voi monesti olla paikallaan käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa toiminnan kehityskohteiden ja -mahdollisuuksien tunnistamiseen. Ei siksi, että ulkopuolinen tulisi ja kertoisi, mitä tulee tehdä, vaan siksi että näin voisi saada uusia näkökulmia tai oivalluksia, jotka ehkä muuten jäisivät huomaamatta ja tilaisuudet hyödyntämättä.

Ulkopuolinen sparraaja ja hyvien kysymysten esittäjä voi toisinaan olla vaikkapa asiakas, harrastuskaveri tai lähipiirin esikouluikäinen. Kuitenkin myös liiketoiminnan asiantuntijan ja ammattilaisen käytölle on perusteensa.

Meillä Suomessa on tarjolla laadukkaita yrityspalveluja, joita myös kannattaa käyttää. Erilaiset yrityspalvelut ja niiden muodostama ”ekosysteemi” kehittyvät ja pysyvät ajan tasalla sitä kautta, että niitä käytetään, ja palvelujen tuottajia näin haastetaan.

Yritysten kehittämispalveluilla uutta virtaa liiketoimintaan

Hyvistä yrityspalveluistamme haluan tässä nostaa esiin ELY-keskusten tarjoamat yritysten kehittämispalvelut, jo senkin takia, että juuri valmistuneen arviointitutkimuksen mukaan palvelut ovat toimiva ja tehokas tapa vahvistaa yritysten liiketoimintaosaamista ja sitä kautta kasvun ja uudistumisen edellytyksiä.

Kehittämispalveluilla tavoitetaan selvityksen mukaan yrityksiä, jotka eivät muuten käyttäisi julkisia yrityspalveluja tai muita asiantuntijapalveluja. Kehittämispalvelujen hyödyntäminen on pk-yrityksille usein ensimmäinen askel yrityspalvelujen käytössä. Se madaltaa yritysten kynnystä kehittää tai laajentaa toimintaansa.

Kehittämispalvelut koostuvat liiketoiminnan kehittämisen analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Ne tarjoavat kohtuullisella panostuksella merkittävän mahdollisuuden liiketoiminnan arviointiin, kehittämiseen ja uudistamiseen. Lisätietoa saa ja asian voi laittaa liikkeelle yhteydenotolla oman alueen ELY-keskukseen.

Tutustu syyskuussa julkaistuun, Owal Group Oy:n työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta toteuttamaan arviointiin tarkemmin.

Mitä on nykyaikainen yrityspalvelu?

Mitä vaatimuksia yrityspalveluille sitten on asetettava, jotta ne hyödyttäisivät parhaalla tavalla pk-yrityksiä mahdolliseen omistajanvaihdostilanteeseen valmistauduttaessa tai ylipäänsä eteen avautuvien isompien ja pienempien haasteiden tai mahdollisuuksien äärellä?

Yritysten tilanteet ovat uniikkeja, joten mitään kaiken kattavaa reseptiä tuskin on annettavissa. Mielestäni on kuitenkin lähdettävä siitä, että asiantuntijapalvelua tarjoava ammattilainen kykenee asettumaan yrityksen tai yrittäjän rinnalle, kuuntelemaan, kysymään oikeita kysymyksiä, antamaan palautetta, näkemään jokapäiväisen toiminnan takaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä nostamaan tarvittaessa esiin myös sellaisia merkityksellisiä asioita, joihin paneutuminen on syystä tai toisesta jäänyt taka-alalle.

Tiedollisten ja taidollisten valmiuksien ohella tarvitaan usein myös valmennuksellista otetta, kykyä motivoida, sparrata, rohkaista, tarvittaessa myös haastaa ja kyseenalaistaa. Kysymys ei ole niinkään kysyjä/vastaaja – tai palvelija/palveltava -asetelmasta. Ennemminkin kysymys on siitä, että etsitään vastauksia ja reittejä eteenpäin yhdessä, ja hyödynnetään molempien osapuolten kokemusta, näkemystä ja ymmärrystä. Avoimuus, rehellisyys ja ammattietiikka ovat perusta, jolle yhteistyö rakentuu.

Tällöin saatu palvelu on siihen sijoitetun ajan ja rahan arvoinen – joskus enemmänkin.

Kari Alanko

erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö