Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajainvaihdosasiantuntijain liitto (SYVL) mukaan Ov-foorumiin

Ov-foorumi on jo vuosia koordinoinut ansiokkaasti omistajanvaihdosmarkkinoihin kohdistuvia intohimoja ja tuonut yhteen alan taustavaikuttajia. Mutta huomattavasti kauemmin, jo vuodesta 2002 alkaen, Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajainvaihdosasiantuntijain liitto SYVL ry on koonnut saman pöydän ääreen omistajanvaihdosten varsinaisia tekijöitä.

Pitkään yhdistyksessä oli mukana vain yritysvälittäjiä, mutta vuodesta 2018 alkaen sääntömuutoksen myötä mukaan on liittynyt kaikkia muitakin alan ammattilaisia ja asiantuntijoita, niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin. Mukana onkin nyt välittäjien lisäksi juristeja, tilintarkastajia, talouden taitajia, tutkijoita, toimitilojen välittäjiä, uusyrityskeskuksia, kehityskeskuksia, vakuutusyhtiö jne. Samalla yhdistyksen toimita on saanut uutta pontta ja jäsenmäärä on lähtenyt kasvuun. Auktorisoituja yritysvälittäjiäkin on seulottu jo kahdessa tentissä ja marraskuussa on seuraava koitos. Uusi Hyvä yritysvälitystapa -ohjeistus samoin kuin uudet mallisopimukset ja yleiset toimeksiannon ehdot julkaistaan syyskokouksessa. Kotisivu-uudistus on myös juuri alkanut. Siis paljon tapahtuu.

Jos Ov-foorumi on vaikuttanut omistajanvaihdoksiin enemmän valtakunnan tasolla, niin yhdistyksen fokus on ollut ruohonjuuritasolla, omistajanvaihdosten käytännöissä ja arjessa, luoden niihin pelisääntöjä, toimintamalleja ja työkaluja. Ov-foorumissa jäsenyys tarjoaa yhdistyksen jäsenille suoran kanavan vaikuttaa ja olla kuulolla, miten toimialaa edistetään valtakunnan tasolla. Puolestaan Ov-foorumi saa enemmän suoraa ja monipuolista tietoa kentän tilanteesta, tarpeista ja tapahtumista. Molemmat tarjoavat toiselleen entistä laajemman viestintäkanavan. Syystä voidaan todeta, että lopultakin koko omistajanvaihdosten ekosysteemi on saatu koottua yhteisen pöydän äärelle.

Meneillään olevan kolmannen Ov-foorumin yhtenä tehtävänä on löytää kahden vuoden kuluessa keino, jolla Ov-foorumin toimintaa voitaisiin jatkaa, kun hanke päättyy. Jo nyt alan ammattilaiset ja asiantuntijat yhteen koonnut yhdistys tarjoaa tälle hyvän ja puolueettoman ratkaisun. Vielä yhdistyksen hartiat ovat liian kapeat, mutta uskon, että kahdessa vuodessa olemme kasvaneet niin, että tehtävä voidaan ottaa vastaan. Ensi vuonna jo 20 vuotta täyttävässä, toimialan ainoassa yhdistyksessä on jäsenyysmuotoja jokaiselle; henkilö-, yritys- ja yhteisö- sekä kannatusjäsen. Hartiat kasvavat kummasti, jos nykyiset Ov-foorumin jäsenet liittyvät yhdistykseen vaikkapa kannatusjäseninä ja näin tukisivat suomalaisten omistajanvaihdosten eteen tehtävää vapaaehtoistyötä.

Tervetuloa mukaan!

Juha Rantanen

puheenjohtaja, Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajainvaihdosasiantuntijain liitto
www.syvl.fi