Pienyritysten omistajanvaihdosten edistäminen Kroatiassa

Kroatia oli mukana viiden Euroopan maan omistajanvaihdosten ekosysteemejä vertailevassa kehityshankkeessa. Tässä eurooppalaisessa vertailussa Kroatialla näyttäisi olevan runsaasti mahdollisuuksia parantaa omistajanvaihdoksia edistäviä toimenpiteitä ja palveluja.

Toisaalta Kroatian lait ja verotus ovat monia muita maita vähemmän omistajanvaihdosten esteenä. Esimerkiksi sukupolvenvaihdos voidaan tehdä täysin veroneutraalisti eli ilman veroseuraamuksia.

Takamatkaa suhteessa muihin maihin on. Herättelytoimenpiteet ovat vielä varsin harvalukuisia ja vasta kehittymässä. Yksi vuosittainen perheyrittäjien konferenssi ja muutama lähinnä perheyrittäjille suunnattu työpaja sentään järjestetään. Pienten yritysten omistajanvaihdoksiin tarkoitettuja rahoituspalveluja ei ole saatavilla. Omistajanvaihdosten toteuttamiseen liittyvää tietoa ei ole saatavilla ja Yrityspörssiä vastaava kauppapaikka puuttuu kokonaan.

Pienille yrityksille soveltuvia ammattimaisia asiantuntijapalveluja ei ole juurikaan tarjolla. Sen sijaan suurempien yritysten omistajanvaihdoksiin kansainväliset tilintarkastusyhteisöt tarjoavat palvelujaan. Yrittäjien ja yrittäjiä lähellä olevien organisaatioiden toiminnassa ja painopisteissä ei omistajanvaihdosten edistäminen juurikaan näy.

Omistajanvaihdosten edistämiseksi Kroatiassa tarvitaan ikääntyvien yrittäjien ja potentiaalisten yrityksen ostajien herättelyä, erityisesti pienten yritysten omistajanvaihdoksiin suunniteltuja rahoituspalveluja (vrt. Finnvera Suomessa), yritysten sähköinen kauppapaikka ja omistajanvaihdoksissa tarvittavia asiantuntijapalveluja.

 

Juha Tall

Juha Tall

Kirjoittaja on valittu vuoden 2015 omistajanvaihdosasiantuntijaksi.