Onnistunut omistajanvaihdos edellyttää hyvää valmistautumista

Suomessa on lähivuosina yli 70 000 yritystä omistajanvaihdostilanteessa, mutta siitä huolimatta yrityskauppoja tehdään Suomessa vuosittain n. 2 500 – 3 000. Useissa tapauksissa myyjien ja ostajien toiveet eivät kohtaa. Moni yrittäjä lykkää yrityksen myyntiä tai sukupolvenvaihdosta, koska pelkää siihen liittyviä riskejä ja uhkia. Tyypillisimmin yrittäjiä askarruttaa kuinka henkilöstö suhtautuu muutokseen, miten asiakkaiden odotukset täytetään ja miten yrityksen arvo määritetään. Näistä syistä johtuen omistajanvaihdokset lykkääntyvät tai valmisteluihin ryhdytään liian myöhään.

Suomen Yrityskummien tehtävänä on tukea suomalaisyrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja yrityskummit auttavat vuosittain yli 1 000 pk-yritystä. Omistajanvaihdostilanteissa yrityskummien tehtävänä on auttaa yrittäjää valmistautumaan vaihdokseen hallitusti. Yrityskummit eivät tee omistajanvaihdokseen liittyviä paperitöitä, mutta tukevat yrittäjiä, luopujia ja jatkajia, yrityksen myyntikuntoon valmistelussa ja uuden yritystoiminnan käynnistämisessä.

Yksi keskeinen asia omistajanvaihdokseen valmistautuessa on tunnistaa omistajien, työntekijöiden ja ostajan tavoitteet. Omistajille on tärkeintä saada yrityksestä mahdollisimman korkea hinta. Työntekijöille ja johdolle on taas tärkeää, että toiminta jatkuu. Ostaja puolestaan arvioi yrityksen arvoa tilinpäätöstietojen kautta – onko yrittäjä maksanut itselleen palkkaa, millainen arvostus yrityksellä on, mikä on kiinteistöjen käypä arvo, kuuluuko yrityksen taseeseen kesämökkejä tai muuta yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta.

Yrityksen myynnin tekninen valmistelu alkaa yrityksen arvonmäärityksellä (varat miinus velat) ja sen kanssa yrittäjän on helppo lähteä valmistelemaan yritystä myyntikuntoon. Arvonmäärityksen myötä mietitään verotuskysymykset ja sen vaikutukset – esimerkiksi jos yritys jakaa osinkoa etukäteen. Lisäksi yrityksen asiakirjat – hallituksen ja yhtiökokousten pöytäkirjat, tilinpäätökset, työsopimukset ja sopimukset – tulee olla asianmukaisia ja löydettävissä. Yrittäjän on myös mietittävä, että mitä myynnistä informoidaan etukäteen – milloin ja kenelle. Avainhenkilöiden menettäminen voi kaataa koko kaupan.

Monelle yrittäjälle ehkä se kaikkein vaikein pala omistajanvaihdoksessa on kuitenkin omasta elämäntyöstä luopuminen. Sanotaankin, että omistajanvaihdoksesta 95 % on tunnetta ja 5 % tekniikkaa. Tämä varmasti pitää paikkansa. Usein jo omistajanvaihdoksesta puhuminen tuntuu monesta yrittäjästä liian raskaalta. Aiheesta ei pysty puhumaan työtovereille tai läheisille. Tässä tilanteessa yrityskummi on usein se ensimmäinen henkilö, jonka kanssa yrittäjän on helppo lähteä miettimään asiaa. Moni yrityskummi on itse toiminut aiemmin yrittäjänä ja hänellä on käytännönkokemusta yrityksen myynnistä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Hän tuntee ja tietää mitä asioita vaihdoksessa on otettava huomioon ja millaisia asioita yrittäjällä pyörii mielessä ennen myyntiä ja sen jälkeen.

Asiakaskyselyjen perusteella monet yrityskummien asiakasyrittäjät ovat erittäin tyytyväisiä yrityskummin kanssa käymiin keskusteluihin ja sitä kautta he ovat saaneet apua yrityksen myyntikuntoon valmistelussa, myynnissä ja luopumisessa. Yrityskummien toiminta on maksutonta ja yrityskummin hakeminen on helppoa. Lisää yrittäjien kokemuksia yrityskummitoiminnasta pääset katsomaan tästä.

Yrityskummit

Minna Järvinen

toiminnanjohtaja,
Suomen Yrityskummit ry