Miten saada yritykset kasvamaan ja työllistämään?

Hallituksen piirissä luodaan nyt runsaasti odotuksia sille, että yrittämisen ja työllistämisen edellytykset paranisivat. Hyvä niin. Odotuksien luominen antaa luvan odottaa myös päätöksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on järjestänyt kaksi laadukasta tilaisuutta. Ensin Kasvun päivä -tilaisuuden, jossa käytiin läpi työ- ja elinkeinoministeriön kuluvan vaalikauden koko asialista. Toinen tilaisuus Kansallinen Yrittäjyysfoorumi keskittyi hallitusohjelman lupaamaan yrittäjyysstrategiaan, jonka yksi painopiste puheidenkin perusteella on yksinyrittäjien aseman ja mikroyritysten työllistämisen edistäminen. Ja hyvä näinkin – minä ainakin toimin mielelläni, jotta laaja ja yhä kasvava yksinyrittäjäjoukko voisi halutessaan myös työllistää.

Suomessa työnantajayrittäjien määrä ei ole kasvanut pitkään aikaan. 2000-luvunkin käppyröitä katsoessa jäädään usein vain tuijottamaan. Lisäksi näinä päivinä vain harva uskaltaa sanoa, että tämä on osin seurausta jäykistä työmarkkinoista ja työllistämiseen liittyvistä riskeistä.

TEM:n Kansallisessa Yrittäjyysfoorumissa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju totesi ytimekkäästi, että yrittäjyysstrategiassa pitäisi ennemmin keskittyä siihen, miten saadaan perustetut yritykset kasvamaan kuin yritysten määrä kasvamaan.

Sukupolvenvaihdos ja yrityksen lopettaminen eivät ole ainoat vaihtoehdot

Liian harvoin esitetään konkreettisia esityksiä siitä, miten saisimme yksinyrittäjyyden määrän lisäksi työllistävät yritykset kasvuun. Esitän tässä yhden teeman.

Kaksikymmentä vuotta sitten monen yrittäjän ajatus omistajanvaihdoksesta oli joko perheen sisäinen sukupolvenvaihdos tai yrityksen lopettaminen. Jos yrityksen jatkajaa ei perhepiirissä ollut, vaihtoehdoksi moni yrittäjä siis näki yrityksen lopettamisen tai sen hitaan alasajon. Varsinkaan pienissä yrityksissä yrittäjä ei kokenut, että yrityksen voisi myydä myös perheen ulkopuoliselle ostajalle.

Yhtä tietämättömiä yrityskaupasta mahdollisuutena reitiksi yrittäjyyteen olivat myös uudet yrittäjät. Yrityksen aloittaminen tyhjästä nähtiin ainoana vaihtoehtona.

Vuodesta 2012 alkaen kolmen vuoden välein tehdyissä Omistajanvaihdosbarometreissä on kartoitettu ikääntyneiden yrittäjien (yli 55-vuotiaat, joita on noin 75 000) toiveita tulevien seuraavien kymmenen vuoden ajalle. Sukupolvenvaihdokseen uskoo noin 20 prosenttia yrittäjistä, yritystään on lopettamassa vajaat 30 prosenttia ja yrityksensä myymistä perheen ulkopuolelle toivoo vajaat 40 prosenttia. Tosin tämä osuus näyttäisi olevan kasvussa, sillä vuoden 2018 tutkimuksessa osuus oli jo 46 prosenttia. Tuo luku juuri pitääkin saada kasvuun.

Yrittäjäksi tullaan nykyään myös ostamalla yritys yhdessä tapauksessa neljästä. Uusyrityskeskusverkosto kertoo, että heidän asiakkaistaan 10–14 prosenttia uskoo aloittavansa yritystoiminnan juuri yritysoston kautta. Yritysmarkkinat ovat kehittymässä näiden tietojen valossa hyvään suuntaan.

Omistajanvaihdoksista kasvua ja uusia työpaikkoja

Juuri julkaistun Jatkajaprofiilit suomalaisissa omistajanvaihdoksissa -tutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoisia. Tutkimus osoitti, että jatkajat ovat kokeneita pitkän linjan tekijöitä. Heillä on usein yli 15 vuoden johtajakokemus, kokemusta yrittäjyydestä, ja useampi on omistanut urallaan vähintään kaksi eri yritystä.

Mielenkiintoista tutkimuksessa on se, että nuoret nälkäiset yrittäjän uransa yritysostolla aloittavat loistavat poissa olollaan. Onko niin, että tutkimuskysely ei heitä tavoittanut vai onko niin kuin miltä näyttää, että tällainen jatkajaprofiili on harvinaisuus. Vai onko kyse yrityskauppaan tarvittavan rahoituksen puutteesta?

Yritys on arvokasta kauppatavaraa, jos siitä huolta pitää ja arvoa rakentaa. Osa niistä on todellisia kultakimpaleita. Finnveran tiedot kertovat, että kolmannes omistajanvaihdoksen läpikäyneistä yrityksistä muuttuu kasvuyrityksiksi.

Helppo ja yksinkertainen tapa uusien työpaikkojen lisäämiseksi on siis se, että omistajanvaihdoksia tehtäisiin enemmän ja kasvatettaisiin muutososuutta kasvuyrityksiksi. Tämä vaatii kuitenkin valistusta ja kannusteita, verotuksessakin. Esimerkiksi lisäämällä tietoisuutta yrityksen ostaneiden yrittäjien parissa Business Finlandin kasvua ja kansainvälisyyttä tukevista palveluista, työpaikkoja saatettaisiin saada lisää. Myös tietoisuutta yrityskaupasta uuden yrityksen vaihtoehtona tulisi lisätä.

Anssi Kujala

varatoimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät

Kirjoitus on ensimmäisen kerran julkaistu 6.11.2019 Suomen Yrittäjien www-sivuilla.