Miten digitaalisesti tuetaan omistajanvaihdosmatkaa?

Maaseuturahaston rahoittamassa ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin hallinnoimassa VALO-hankkeessa tuotetaan sähköisiä palveluratkaisuja omistajan- ja sukupolvenvaihdokseen (ov). Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallinen ov-verkkopalvelu. Erityisesti maaseudulla ja harvaan asutuilla seuduilla haasteina ovat pitkät etäisyydet ja palveluiden yleinen saatavuus. Palvelut vain keskittyvät entisestään kasvukeskuksiin ja suuriin kaupunkeihin. Aluekehityksen näkökulmasta onnistunut omistajanvaihdos varmistaa alueen elinvoimaisten yritysten säilymisen ja niiden kehittymisen.

Jo pitkään on toivottu, että palveluiden digitalisointi tarjoaisi ratkaisun maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden palvelujen saatavuuteen. VALO-hanke pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen kehittämällä digitaalisen ov-verkkopalvelun.

Kaikkien digitaalisten palvelujen haasteena on luoda palvelu, joka on yksinkertainen käyttää ja joka ratkaisee asiakkaan ongelman. Olemme saaneet lukea lehdistä useita varottavia esimerkkejä siitä, miten digihankkeiden aikataulut pettävät ja ratkaisut eivät vain toimi. Näin on tapahtunut erityisesti isojen kunnallisten digihankkeiden kanssa.

Yksi hyvä ohje on, ettei kaikkea tarvitse eikä kannata tehdä itse. Tämä toimii erittäin hyvin myös digitaalisessa sisällössä. Koodaajan käsikirja ohjeistaa, että älä koske koodiin, joka toimii. Tämän takia hankkeessa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon jo toimivia ja hyväksi havaittuja sähköisiä työkaluja ja palveluja. Panostamme myös eri ov-sidosryhmien tarpeiden tunnistamiseen. Miten ov-verkkopalvelu kuvaa ov-matkan vaiheet myyjälle ja ostajille sekä tukee matalan kynnyksen antamaa ov-neuvontatyötä.

Hankkeessa pohditaan juuri nyt sähköisen ov-palvelun toteutukseen vaikuttavia asioita kuten:

  • mikä on tehokasta herättelyä,
  • millaisia työkaluja matalan kynnyksen palveluneuvonta tarvitsee,
  • miten tukea uutta yrittäjää yrityksen haltuunotossa ja luopuvaa yrityksen lopettamisessa,
  • miten eri oppaat voidaan harmonisoida ja ylläpitää tai
  • minne ov-verkkopalvelu tulee sijoittumaan?

Digitaalinen teknologia on vuosien saatossa kehittynyt ja tarjoaa useita mielenkiitoisia vaihtoehtoja. Voisiko esimerkiksi ov-matkan toteuttaminen pelillisillä elementeillä tuottaa käyttäjälle paremman käyttäjäkokemuksen. Tarkoitus ei ole ov-toiminnan viihteellistäminen tai sen muuttaminen kujeiluksi. Tavoitteena on eri käyttäjäryhmien sitouttaminen, motivointi ja oppiminen peleistä tuttuja elementtejä soveltamalla. Iso kysymys on kuinka ostajan, myyjän, neuvonnan tai kaupallisten palveluntuottajien erilaiset tarpeet voidaan toteuttaa samalla sähköisellä alustalla. Aika näyttää miten VALO-hanke tulee tässä onnistumaan. Ota yhteyttä, jos kiinnostuit asiasta tai haluat vaikuttaa tulevaan verkkopalveluun.

Lisätietoja:
Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
Kai Hänninen, VALO projektipäällikkö, yliopistotutkija
kai.hanninen@oulu.fi