Kehitetään yritysmarkkinat toimiviksi

Omistajanvaihdosten edistämistyön tarkoituksena on kasvattaa yrityskauppojen, sukupolvenvaihdosten ja yritysjärjestelyjen lukumääriä ja sitä kautta varmistaa elinvoimaisten yritysten säilyminen ja niiden kasvaminen.

Omistajanvaihdosten edistämistyötä tarvitaan, koska yritysmarkkinat eivät vielä toimi parhaalla mahdollisella tavalla mikro- ja pienyritysten osalta. Yrittäjät arastelevat myyntiaikeiden esille tuomista. Myyntiin tarjottujen yritysten suorituskyky on usein heikko. Myyjä näkee yrityksensä usein arvokkaampana kuin se todellisuudessa on. Ostajat ja myyjät eivät kohtaa riittävässä määrin. Ostajat eivät näe yrityskauppaa luontevana mahdollisuutena kasvattaa yritystä. Yrittäjiksi aikovat eivät tunne riittävän hyvin yrityskauppaa reittinä yrittäjyyteen. Tarjolla olevia omistajanvaihdos- ja kehittämispalveluja ei tunneta tarpeeksi.

Mikro- ja pienyritysten edistämistoimia tarvitaan niin kauan, kunnes yritysmarkkinat toimivat kuten asuntomarkkinat tai käytettyjen autojen markkinat. Talon omistajille ei tarvitse kertoa, että talon tulisi olla asuttavassa kunnossa ja oikein hinnoiteltu, jotta sille löytyisi ostaja. Auton ostoa harkitsevalle ei tarvitse kertoa, että on auton voi ostaa myös käytettynä.

Omistajanvaihdosten edistämistyön tavoitteena tulisi olla, että ajan myötä yritysmarkkinat myös mikro- ja pienyritysten osalta kehittyisivät sellaisiksi, että erillisiä toimia niiden vauhdittamiseksi ei tarvita.

Omistajanvaihdosten edistämistä tehdään tällä hetkellä pääosin hankkeina. Hankkeiden tulisi nyt keskittyä siihen, että alueelliset omistajanvaihdosten ekosysteemit kehittyisivät niin, että ne hankkeitten jälkeen jatkaisivat toimintaansa ilman ulkopuolisia apua. Yhteistyötä alan toimijoiden kuten pankkien, muiden rahoittajien, yritysvälittäjien, yrittäjäjärjestöjen, kehittämisyhtiöiden, uusyrityskeskusten, yrityskummien ja muiden toimijoiden välillä tulisi kehittää niin, että yhteistyö olisi saumatonta eli työnjako ja roolit olisivat selkeät.

Hankkeilla on nyt vastuunsa siinä millaiseen palveluun ne myyjät ja ostajat totuttavat. Jos hankkeissa, veronmaksajien rahoittamina tehdään asiakkaille maksuttomana palveluna toimenpiteitä, markkinaehtoiset palveluiden tarjoajat ohittaen, ei markkina kehity. Maksuttomien palveluiden tarjoaminen sillä perusteella, että asiakkailla ei ole kykyä tai halua maksaa, ei ole kestävä. Jos tälle tielle lähdetään, kohta kaikki ovat vaatimassa palveluja maksuttomina. Toinen usein kuultu peruste maksuttomien palveluiden tarjoamiseksi on se, että markkinaehtoiset toimijat eivät halua tai kykene tarjoamaan henkilökohtaista palvelua. Tämäkään ei ole kestävä peruste. Maksuton henkilökohtainen palvelu ei ole ilmaista. Verkossa palveluja on tarjolla niille, joilla ei ole varaa tai halua maksaa henkilökohtaisesta palvelusta. Pitää myös muistaa, jos tapaus on toivoton, tulee asia kertoa yrittäjälle eikä herättää turhaa toivoa omistajanvaihdoksesta.

Onnistuneiden omistajanvaihdosten ulkopuolelle jää aina yrityksiä. Ne tulisi tunnistaa ja niille tulisi kehittää ja tarjota vaikkapa Näin lopetat yrityksesi mutkattomasti -palvelut.

Mika Haavisto

Ov-foorumin sihteeri, projektipäällikkö

Suomen Yrittäjät