Kasva kuin perheyritys – tutkimus pereyritysten kasvumotivaatiosta ja identiteetistä

Perheyritykset hakevat pitkäjänteistä kasvua, jota selittää taloudellisten motiivien rinnalla myös inhimilliset
tekijät kuten isänmaallisuus, kotiseuturakkaus, vastuu työntekijöistä ja aiempien yrittäjäsukupolvien
esimerkki. Kasvua haetaan myös yrityksiä ostamalla ja alkuperäisen perheyrityksen ympärille muodostuu
usein vaikuttavia yritysryppäitä. Tiedot ilmenevät Perheyritysten liiton ja Omistajanvaihdosfoorumin
teettämästä Perheyritysten kasvu ja jatkuvuus -tutkimuksesta: Kasva kuin perheyritys

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikko Leskelä, Noren Oy, p. 050 569 9656
Johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen, Perheyritysten liitto ry, p. 0400 254 004
Puheenjohtaja Jari Huovinen, Omistajanvaihdosfoorumi, p. 040 861 4582