Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa

Yrityskauppoja hyödyntävässä ajattelutavassa omaa tekemistä ja yritystä sekä toimintaympäristöä analysoidaan niin, että liiketoiminnan osto ja myynti nähdään yhtenä vaihtoehtona kehittää, kasvattaa ja uudistaa liiketoimintaa. Yrityskaupassa kaupan kohteena on nippu erilaisia resursseja. Yrityskaupan arvonmäärityksen keskiössä on ostajan mahdollisuuksien arviointi hyödyntää niitä tulevien lähivuosien aikana.

Yrityskauppoja hyödyntävässä ajattelutavassa on varjoinen ja aurinkoinen puoli. Varjoista puolta hallitsee riski ja epävarmuus. Epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä on useita ja niiden merkitys on tapauskohtaista. Ensinnäkin tulevat kysymykseen kaupan kohteeseen liittyvät tekijät. Ovatko ostokohde, sen toiminta ja tulokset arvioidun kaltaisia? Lisäksi yrityskauppaan liittyy aina tulevaisuuden ennakointiin liittyviä epävarmuustekijöitä. Millaisia muutoksia toimintaympäristössä tapahtuu esimerkiksi kysynnässä, kilpailijoiden toiminnassa, säädösympäristössä ja kansainvälisessä kaupassa? Venäjän pakotteiden myötä monien yritysten markkinat romahtivat ja pakotteiden ennustaminen ennen Krimin valtaamista oli käytännössä mahdotonta. Edelleen lähes poikkeuksetta yrityskaupassa puhutaan kauppasummasta, joka on merkittävä. Monista muista investoinneista ja kaupoista poiketen mukana kulkee todellinen riski siitä, että kaupan kohteen arvo osoittautuukin aivan mitättömäksi suhteessa maksettuun kauppahintaan. Rahoituksen näkökulmasta kauppasumman ja maksuehtojen lisäksi yrityskauppaan liittyvät läheisesti kehittämistoimet ja käyttöpääoman tarve. Niidenkin ennakoimisessa onnistuminen voi vaihdella.

Yrityskauppojen tarjoamat mahdollisuudet puolestaan ovat usein ylivertaisia ja muilla tavoin vaikeasti saavutettavissa. Kokemus on osoittanut yrityskauppojen olevan nopea ja varma tapa kehittää yrityksiä ja liiketoimintaa. Kun kaupan kohteena on soiva peli, mahdollistaa se virittämisen tai yhdistämisen muuhun liiketoimintaan. On todella eri asia ostaa pölli ja soittimen kieliä kuin soivassa kunnossa oleva kannel. Edelleen onnistunut yrityskauppa tarjoaa otollisen mahdollisuuden uudistumiseen. Ostajayrittäjän omassa elämässä yrityskauppa voi tarkoittaa tiikerinloikkaa kohti kokonaista nippua uusia mielenkiintoisia haasteita. Vastaavasti yritykselle samainen tiikerinloikka voi tuoda uusia tuotteita, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja toimintatapoja. Tiedetään yrityskauppoja, joissa arvioitu kauppasumman takaisinmaksuaika on voinut jopa puolittua.

Yrittäjän on syytä jo ennen yrityskauppaa varautua uudistamaan omaa johtamistaan. Yrityskaupan myötä johtamisen haasteet usein muuttuvat. Toinen yrittäjän oman tekemisen ytimeen tuleva asia on identiteetin muuttuminen. Tämän tiedostaminen jo ennen yrityskauppaprosessia tasoittaa yrittäjän tietä kohti yrityskaupan jälkeisiä haasteita. Yrityskauppoja hyödyntävä ajattelutapa on olennainen osa kasvuyrittäjyyttä.

 

Juha Tall

KTT, TKI-asiantuntija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu