Yrittäjän etiikka ja yrityskauppa

Yrittäjän etiikka tarkoittaa yrittäjän toiminnan taustalla olevaa kokonaisvaltaista ja arvoihin pohjautuvaa ajattelutapaa – ajatuksia oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta.

Tuoreen tutkimuksen mukaan yrittäjät kohtaavat yhä uusia epäeettisiä toimintatapoja työssään. Lähes kaikki vastaajat (98 %) pitivät tärkeinä omia eettisiä toimintatapojaan yrittäjänä. Lisäksi valintojen eettisyys vaikuttaa menestykseen. Iso osa vastaajista arvioi, että eettinen toiminta on tärkeä menestymisen edellytys. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit vaativat eettistä toimintaa, ja sosiaalisen median roolin vahvistumisen myötä avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät.

Yrityskaupoissa ostajat usein joutuvat pohtimaan, voiko myyjän tarinaan luottaa, onko oikein luottaa myyjän tarinaan ja toisaalta, millä perusteella hän olisi oikeutettu epäilemään myyjän tarinaa esimerkiksi myynnin motiivien suhteen? Ennen ostopäätöksen tekoa jopa ostajan pulssi voi kohota: teenkö nyt oikein vai väärin, jos toteutan yritysoston pöydällä olevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti?

Yrityskaupan myyjän eteen tuomat haasteet ovat moninaiset. Päätöksentekoa voivat mutkistaa epätietoisuus oman elämän ajureista yrityskaupan jälkeen ja kaupanehtojen oikeudenmukaisuudesta esim. kauppahinnan suhteen. Suoraan myyjän etiikan ytimeen menevät pohdinnat, ovatko taloudelliset luvut totuudenmukaisia ja sisältävätkö ne ostajan kannalta kaiken olennaisen tiedon kaupan kohteesta, onko yrityksen myynti henkilöstön kannalta oikea ratkaisu?

Vastaukset näihin kysymyksiin ovat kovin henkilökohtaisia. Omistajanvaihdostutkimus tuo hieman lohtua viimeiseen kysymykseen. Useissa tapauksissa pienen yrityksen omistajanvaihdoksen jälkeen henkilöstön tulevaisuudenusko vahvistuu ja henkilöstö on yhdessä ostajan kanssa innolla rakentamassa menestyvää liiketoimintaa.

Vertaisoppiminen tarjoaa yrittäjälle tehokkaan tavan vahvistaa omaa etiikkaansa. Keskustelu toisen yrittäjän kanssa antaa mahdollisuuden kertoa omista koettelemuksista ja kuulla vertaisten ajatuksia vastaavista tilanteista. Yrittäjäjärjestö paikallisyhdistyksineen on valtakunnan merkittävin organisaatio rakentamaan tapaamisia, tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka mahdollistavat yrittäjien vertaisoppimisen.

Vertaisoppimisen hengessä yrittäjien etiikan koettelemuksista kertovia tarinoita esitellään yrittäjän etiikan nettisivustolla (www.yrittajanetiikka.fi). Ne on tarkoitettu matalan kynnyksen palveluksi yrittäjille. Yrittäjän etiikka on erittäin henkilökohtaista, ja se kehittyy koko yrittäjyyden ajan.

 

Juha Tall

Juha Tall

Kirjoittaja on valittu vuoden 2015 omistajanvaihdosasiantuntijaksi.