TE-uudistus, kehitysyhtiöt ja Omistajanvaihdostoiminta

Työ- ja elinkeinopalvelujen siirto vuoden 2025 alusta luo kunnille uuden lakisääteisen tehtävän ja kasvattaa niiden vastuuta työttömyysturvan rahoituksesta. Yrittäjyyden ja työllisyyden edistämistä on paikallistasolla kuitenkin syytä lähestyä lakisääteistä tehtävää laajemmasta tulokulmasta. Uudistuksessa tulee hyödyntää kunnan koko ekosysteemiä sisältäen työllisyyspalvelut ja yritysten työvoiman saatavuus, kunnan koulutuspalvelut, kaavoitus, asuntotuotanto ja vapaa-ajan palvelut työllisyyden ja yritysten työvoimatarpeiden hoidossa.  

Kehitysyhtiöt ja elinkeinotoimet tuntevat alueen yritykset ja luovat kunnille edellytykset ymmärtää yritysten tarpeita ja ottaa ne huomioon laajasti omassa päätöksenteossaan, olipa kyse maankäytöstä, koulutuksesta tai sataman tai tapahtumapuiston kehittämisestä. Uudistuksen myötä kasvaa tarve yritystiedon käytölle kunnan kaikkien toimintojen suuntaamisessa niin, että ne tukevat elinvoimaa ja yritysten toimintaedellytyksiä.

Kunnallisen yritysneuvonnan, siis kehitysyhtiön tai elinkeinotoimen välittäjärooli korostuu TE-uudistuksen tehokkaassa toteutuksessa. Se tuo työllisyysviranomaisille tiedon yksittäisen yrityksen spesifisestä työvoimatarpeesta ja toisaalta auttaa yritystä rekrytoinnissa. Yritysneuvonta tuntee laajasti alueen yritysten työvoima- ja koulutustarpeet alueella ja pystyy luomaan työmarkkinoiden tulevaisuuden skenaarioita, joita voidaan hyödyntää mm. ammatillisen koulutuksen suuntaamisessa.

Omistajanvaihdosten edistäminen on yksi osa kehitysyhtiöiden laajaa elinkeinotyötä osana kunnan elinvoimaekosysteemiä. Kehitysyhtiöt ovat aina työskennelleet yritysten kanssa ja nyt TE-uudistuksen myötä kehitysyhtiön tieto työnhakijoista, heidän osaamisestaan ja toiveistaan kasvaa ja siten vahvistaa kehitysyhtiön välittäjäroolia yritysten ja työnhakijoiden välillä. Kehitysyhtiö tuntee yritysten OV-tilanteen, keskusteluttaa ja valmistaa pitkäjänteisesti yrityksiä OV-tilanteeseen ja nyt uudistuksen myötä voi paremmin tuoda yrittäjäkandeja mukaan keskusteluihin.

Kuntien rahoittama yritysneuvonta, kehitysyhtiöt, uusyrityskeskukset ja elinkeinotoimet muodostavat valtakunnallisesti toimivan, lähellä yrittäjää olevan osaavan lähipalvelun. Vuosittain jo SEKES-verkoston 56 jäsenorganisaatiota työskentelevät noin 40 000 yrityksen kanssa ja asiakaskunta edustaa pääsääntöisesti kehittymishakuisinta osaa yrityksistä.

Yhteystiedot
jaakko.helenius@sekes.fi
0500 498 020
Kirjoittaja

Jaakko Helenius

Toiminnanjohtaja

Organisaatio
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry
SEKES ry vahvistaa yritysten ja alueen kilpailukykyä toteuttamalla omistajakuntien elinvoimatyötä. Kannattavan yritystoiminnan kautta luodaan alueellista ja kansallista elinvoimaa ja SEKES-verkostolla on elinvoimatyössä keskeinen rooli. SEKESin jäsenistön muodostavat 56 kehitysyhtiötä / elinkeinotoimea sekä Suomen Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät ja Suomen Uusyrityskeskus. Lisäksi SEKESillä ja European Association of Regional Development Agencies EURADA:lla on molemminpuolinen yhteisöjäsenyys. SEKESin toiminta organisoituu aktiivisen jäsen- ja verkostotoiminnan kautta.