Ovatko yrityksesi strategia ja hallituksen kokoonpano yhteensopivia?

Asiantunteva ja aikaansa seuraava hallitus on yrityksen menestyksen kulmakivi. Ammattimainen hallitustyö tuo mukanaan monipuolista osaamista ja verkostoja, jotka ovat korvaamattomia yrityksen johdolle ja omistajille. Kun hallituksessa yhdistyvät monimuotoinen kokemus ja selkeät roolit, luodaan vahva perusta yrityksen strategiselle kehitykselle ja päätöksenteolle. Tämä yhteistyö omistajien, hallituksen ja toimivan johdon välillä on ratkaisevassa roolissa yrityksen pitkäjänteisessä menestyksessä.

Yrityksen kasvaessa ja kehittyessä herää kuitenkin kysymys: millaista osaamista ja kokemusta meidän hallituksemme todella tarvitsee? Tässä kohtaa Hallituspartnereiden tarjoama hallitusanalyysi astuu kuvaan, tarjoten räätälöityä tukea ja syvällisiä oivalluksia yrityksen hallitustyön kehittämiseen.

Hallituspartnereiden hallitusanalyysi – Yrityksesi sparrauskumppani

Hallituspartnereiden hallitusanalyysi on suunniteltu tukemaan yrityksiä niiden eri kehitysvaiheissa, aina alkuvaiheen startupeista kokeneisiin suuryrityksiin. Analyysin tavoitteena on tarjota konkreettisia kehitysehdotuksia ja tukea yrityksen hallitustyön tehostamisessa. Tämä prosessi sisältää yrityksen strategian, johtamisen, hallitustyöskentelyn ja omistajastrategian tarkastelun.

Analyysin avulla yritys saa selkeän kuvan siitä, millaista erityisosaamista sen hallitus kaipaa vahvistaakseen toimintaansa. Tämä voi haastaa vallitsevia käsityksiä ja rooleja hallituksessa, mikä puolestaan edistää ammattimaisempaa ja tuloksellisempaa hallitustyöskentelyä. Hallitusanalyysi on myös erinomainen työkalu, kun yritys hakee uusia hallitusjäseniä, sillä se tarjoaa kattavan perehdytyksen yrityksen nykytilaan ja tavoitteisiin.

Analyysiprosessi kestää noin kaksi tuntia ja toteutetaan mieluiten kasvotusten, jotta vuorovaikutus olisi mahdollisimman tehokasta. Osallistujina ovat yleensä yrityksen pääomistajat, hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä toimitusjohtaja. Keskustelu käydään luottamuksellisessa ilmapiirissä, ja analyysin suorittaa kokenut hallituspartneri käyttäen hyväksi koettua analyysimallia.

Hallitusanalyysin hyödyt ovat kiistattomat. Se on osoittautunut arvokkaaksi työkaluksi pk-yrityksille ympäri Suomen, tuoden tarvittavaa osaamista ja tukea yritysten kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Innostavat palautteet ja positiiviset kokemukset puhuvat puolestaan – hallitusanalyysi on investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti yrityksen tulevaisuuden menestyksessä.

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää, niin ota yhteyttä  https://hphki.fi/hallitusanalyysi/

Hallituspartnerit ry – Edistämässä pk-yritysten ja Suomen menestystä

Julkaisut – Hallituspartnerit ry

Blogi – Hallituspartnerit Helsinki – Board Professionals Helsinki (hphki.fi)

Yhteystiedot
sirpamikkonen12@gmail.com
0400 615640
Kirjoittaja

Sirpa Manner

Hallitusammattilainen, toimitusjohtaja

Organisaatio
Hallituspartnerit
Sirpa on kokenut ja osaava ammattilainen, jonka intohimo on tuloksekkaan liiketoiminnan kehittäminen. Helsingin Hallituspartnereiden hallituksen jäsenenä vastaa partnereiden välitystoiminnasta.