Kyllä minä pärjään – vai pärjäänkö?

Oletko koskaan miettinyt, että kuka jatkaa yritystäsi, jos et itse siihen enää kykene tai kuinka teet yrityksen hallitun alasajon? Toki näitä kysymyksiä on varmasti jokainen yrittäjä miettinyt jossain elämän vaiheessa, mutta koska asia ei ole ollut ajankohtainen, niin se on ollut helppo lykätä tulevaisuuteen. Valitettavan usein omistajanvaihdos tulee yrittäjille kuitenkin eteen vähän yllättäen ja siinä tilanteessa on tärkeää, että exit-suunnitelma on valmiina.

Omistajanvaihdokseen varautuminen on tärkeää aloittaa hyvissä ajoin. Yrittäjille on tarjolla erilaisia neuvontapalveluja, mutta mistä aloittaa prosessi? Mikä taho olisi juuri minun yritykselleni sopiva? Mitä siellä minusta ajatellaan, kun katsotaan yritykseni tilinpäätöstä?

Yrityskummi on tässä ensimmäisessä vaiheessa se matalankynnyksen tuki, jonka kanssa on helppo aloittaa keskustelu yrityksen exit-suunnitelman tekemisestä. Yrityskummitoiminta on luottamuksellista ja maksutonta ja yrityskummeilla on kokemusta ja osaamista liiketoiminnan kehittämisestä. Monella yrityskummilla on myös itsellään käytännön kokemusta omistajanvaihdoksesta, ja tämän kautta he tuntevat myös luopumiseen liittyvät tunnepuolen kysymykset.

Yrityskummit itse eivät kuitenkaan tee omistajanvaihdoksia tai yrityskauppaan liittyviä asiakirjoja, mutta heidän avullaan on helpompi lähteä rakentamaan yrityksen exit-suunnitelmaa. Mitä asioita on otettava huomioon omistajanvaihdosta suunniteltaessa: yritysmuoto, varat ja velat, sidonnaisuudet ja sopimukset, henkilökunta ja asiakkaat. Näihin liittyy vaikeita ja kompleksisia päätöksiä, jotka ovat tärkeää kartoittaa hyvissä ajoin. Ja kun asiat on kirjattu ylös, niin sen jälkeen on huomattavasti helpompi lähteä kartoittamaan, että mihin asioihin on kiinnitettävä huomiota ja mitä asioita on tehtävä ensimmäiseksi. Sen jälkeen on huomattavasti helpompi lähteä keskustelemaan omistajanvaihdoksen tai hallitun alasajon tekemisestä eri neuvontapalvelujen kanssa.

Ja kun asiat on suunniteltu ja ennakoitu, niin myös jatkajan on entistä helpompi lähteä ohjaamaan yritystä eteenpäin. Onnistuneen omistajanvaihdoksen edellytys on, että exit-suunnitelman lisäksi jatkajalla on käytössään yrityksen jatkosuunnitelma, johon on kirjattu ylös varat, roolit ja kehitysmahdollisuudet. Hyvin laadittu jatkosuunnitelma antaa yritykselle paremmat mahdollisuudet onnistua.

Sukupolvenvaihdoksissa yrityksen siirtäminen nuoremmalla sukupolvelle ei kuitenkaan ole yksittäinen tapahtuma, vaan prosessi, jossa siirretään vuosien aikana kertynyttä osaamista nuoremmille. Vaikka asiakirjat siirtyvät niin tietotaidon siirtämisestä on keskusteltava ja yrityskummi toimii usein tässä nivelvaiheessa eri sukupolvien välisenä keskustelukumppanina, jonka kanssa jatkaja ja luopuja voivat luottamuksellisesti keskustella mieleen tulevista kysymyksistä.    

Omistajanvaihdos tai sukupolvenvaihdos vaativat myös valmisteluaikaa. Muutokseen sopeutuminen ei tapahdu hetkessä ja sen takia suunnitelmat on hyvä aloittaa hyvissä ajoin. Tuolloin myös mieli ehtii sopeutua muutokseen ja vaihdoksen toteuttaminen tuntuu helpommalta.

Omistajanvaihdosfoorumin verkkosivun kautta löydät asiantuntijaverkoston, joka tukee yrittäjää omistajanvaihdos tai sukupolvenvaihdos tilanteissa. Verkoston asiantuntijoiden avulla yrityskaupan toteuttaminen on helpompaa ja saat eväitä onnistuneen yrityskaupan tekoon tai yrityksen hallittuun alasajoon.   

Yhteystiedot
minna.jarvinen@yrityskummit.fi
050 371 0602
Kirjoittaja

Minna Järvinen

Toiminnanjohtaja

Organisaatio
Suomen Yrityskummit ry
Suomen Yrityskummit ry on valtakunnallinen yli tuhannen yrityskummin muodostama henkilöyhdistys. Sekä yrityskummien lukumäärä että mentoroitavien yritysten määrä on ollut viime aikoina jatkuvassa kasvussa. Kaikkia Suomen yrityskummeja yhdistää vilpitön halu auttaa oman alueensa mikro- ja pienyrittäjiä onnistumaan liiketoimintansa kehittämisessä. Näin yrityskummit ovat mukana, paitsi auttamassa yksittäisiä yrityksiä, myös edistämässä taloudellista toimeliaisuutta ja sen myötä maahamme syntyviä uusia työpaikkoja. Tällä hetkellä yrityskummit toimivat 21:llä, lähinnä maakuntapohjaisella, alueella kattaen koko maan. Kunnat ja seudulliset kehitysyhtiöt toimivat alueilla yrityskummien tukijoina ja palvelujen välittäjinä. Alueelliset yrittäjäjärjestöt ovat monin paikoin tärkeitä yhteistyökumppaneitamme.