Maaseudun omistajanvaihdokset esillä Osaralla

Omistajanvaihdokset ovat maaseudun yrittäjyyden jatkuvuuden ja uudistumisen kannalta tärkeässä roolissa. Hämeenkyrön ja Ikaalisten yhteisessä omistajanvaihdosillassa 21.2.2024 kuultiin asiantuntijoita ja käytiin yrittäjien ja muiden omistajanvaihdoksista kiinnostuneiden osallistujien kesken hyvää keskustelua. Tapahtumapaikkana oli Osaran maaseutuopetusyksikön historiallisessa ympäristössä sijaitseva Toukola, joka on toiminut koulurakennuksena jo vuodesta 1898 alkaen. Maaseutuyrittäjyyden näkökulmasta tilaisuuden paikka oli mitä osuvin, sillä Osaralla koulutetaan maaseutuyrittäjiä. Osaran kartanon historia ulottuu aina 1540-luvulle saakka, minne asti myös oman sukuni juuret Ikaalisissa ulottuvat.

Tilaisuuden aloitti Pirkanmaan Yrittäjien Marika Peltoniemi. Seuraavana puhui Tapani Kaskela Pirkanmaan Yrityskummeista. Yrityskummit ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen verkosto, joka tarjoaa yritysten käyttöön kokemusta ja asiantuntemusta yrittäjyyden eri vaiheissa, kuten omistajanvaihdosasioissa.

EU:n maaseuturahoitusta tarjolla omistajanvaihdoksiin

Leader-ryhmä Joutsenten reitti ry:n puheenvuoron piti Petri Rinne. Hän kertoi Suomen CAP-suunnitelman 2023-2027 EU:n maaseuturahoituksesta, joka tarjoaa monipuolisia kehittämisvälineitä maaseutuyrityksille. Erityisesti esiin nousi tuki omistajanvaihdoksen valmisteluun yrityksen ostajalle. Tuen avulla yritysostoa voi valmistella myös maaseudun ulkopuolelta tuleva henkilö tai mikroyritys. Kun omistajanvaihdos on tapahtunut, niin uusi omistaja voi kehittää yritystään investointien ja kehittämistoimien avulla.

Esityksessäni täydensin Leader-ryhmän esitystä kertoen ELY-keskusten käytössä olevista EU:n maaseuturahaston mahdollistamista kehittämisvälineistä. Maaseudun yritysrahoituksen haku käynnistyi viime vuoden kesäkuussa. Rahoitusta on haettu yllättävän paljon, mikä kertoo maaseutuyrittäjien kehittämisaktiivisuudesta.

Lisäksi kerroin myös valtakunnallisen omistajanvaihdosfoorumin toimista sekä hankkeista, joilla omistajanvaihdoksia parhaillaan edistetään. Meneillään on muun muassa kolme valtakunnallista omistajanvaihdoksiin keskittyvää hanketta, jotka ovat saaneet tukea EU:n maaseuturahastosta.

Asiantuntijapalveluita yrityksen eri vaiheisiin

Alustusten jälkeen pidettiin paneelikeskustelu, jonka lomassa käytiin rennossa ilmapiirissä ajatusten vaihtoa paikalla olleiden osallistujien kanssa. Paneelia veti elinkeinokoordinaattori Karo Tammisto Hämeenkyrön kunnan elinkeinopalveluista. Keskusteluun osallistui aktiivisesti Hämeenkyrön kunnan elinkeinojohtaja Marko Kosonen. Ikaalista tilaisuudessa edusti Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy/Ikaalisten Kehityksen elinvoimakoordinaattori Sanna Lahdensalo.

Paneelissa oltiin yksimielisiä niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta, että asiantuntijapalveluita ja olemassa olevaa osaamista kannattaa hyödyntää yritystoiminnan eri vaiheissa.

Juuri tällaisia tilaisuuksia tarvitaan, jotta omistajanvaihdosteemasta käytäisiin keskustelua ja herätettäisiin yrityksiä ja yrittäjien ajoissa ja suunnitelmallisesti miettimään asioitaan kuntoon.

Juuso Kalliokoski, johtava asiantuntija, maa ja metsätalousministeriö

Lisätietoa EU:n maaseuturahoituksen valtakunnallisista omistajanvaihdoshankkeista: https://maaseutu.fi/yrittajalle/omistajanvaihdos/
https://ov-foorumi.fi/omistajanvaihdoshankkeet-ja-aluetoiminta/

Yhteystiedot
juuso.kalliokoski@gov.fi
029 516 24 70
Kirjoittaja

Juuso Kalliokoski

Johtava asiantuntija

Organisaatio
Maa- ja metsätalousministeriö
Johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski vastaa maaseudun yritysrahoituksesta Suomen CAP-suunnitelmassa.