Ostaja- jatkajakoulun rinnalle tarvitaan luopuja-ja myyjäkoulu

Omistajalla on vahva sidos yritykseensä. Mitä enemmän itsestään antaa yritykseen, sitä enemmän se tuntuu osalta itseä, osalta minuutta. Erityisen vahva kytkös on silloin, kun yrityksen on itse perustanut tai jatkanut sitä sukupolvenvaihdoksen kautta. Omistajanvaihdoksessa on toisen osapuolen kannalta aina kyse myös tämän yhteyden ainakin jonkinasteisesta katkeamisesta.

Henkinen tuska suurempaa, kun luopumiseen on enemmän aikaa

Kun edellisessä omistajanvaihdosbarometrissa kysyttiin 55-vuotta täyttäneiltä yrittäjiltä haasteista, joita omistajanvaihdokseen saattaisi liittyä, peräti viidennes vastanneista arvioi luopumisen henkisen vaikeuden jonkinasteiseksi ongelmaksi. Tarkempi analyysi paljasti kiinnostavan seikan: henkinen vaikeus koettiin suurimmaksi ryhmässä, jossa yrityksestä luopuminen oli ajallisesti etäämpänä.

Lähivuosina luopumista suunnittelevat siis harvemmin kokivat luopumisen tuskan niin suureksi ongelmaksi kuin he, joilla mahdollinen luopuminen häämötti vasta kauempana tulevaisuudessa. Tämä saattaa johtua siitä, että yrittäjät lykkäävät luopumista, jos kokevat sen vaikeaksi. Luopumista ei välttämättä ryhdytä tosissaan suunnittelemaankaan ennen kuin henkinen paini luopumisen kanssa on käyty loppuun.  Vastaavasti yrittäjät, jotka ilmoittavat luopumisen olevan edessä lähivuosina, ovat tehneet jo henkisen päätöksen asiasta ja ovat enemmän sinut asian kanssa.

Myyntiä suunnittelevilla vähemmän henkistä tuskaa

Toinen yllättäväkin tulos oli, että yrityksen myyntiä ulkopuoliselle suunnittelevat yrittäjät kokivat vähemmän henkistä vaikeutta luopumisen suhteen kuin yrittäjät, joiden näköpiirissä oli sukupolvenvaihdos perheen sisällä. Ehkä luopumisen ajankohtaan liittyvän selityksen tapaan myyntiä suunnittelevat ovat jo tehneet henkisen päätöksen luopumisesta. Sukupolvenvaihdos mahdollistaa henkisen siteen ylläpitämisen. Lisäksi myyntiä suunnittelevat ovat yleisimmin itse ryhtyneet yrittäjäksi ostamalla yrityksen, ja ehkä heille yrityksestä luopuminen ei ole niin henkilökohtaista.

Tarvitaan mielekästä tekemistä yrittäjyysuran jälkeen

Ajatus yrityksestä luopumisesta tuntuu vähemmän tuskalliselta silloin, kun yrittäjä pystyy mielessään kuvittelemaan mielekästä yrittäjyyden jälkeistä elämää. Jos näkymää sellaisesta ei ole, on omistajanvaihdosta vaikea ryhtyä tositarkoituksella valmistelemaan. Mielekkään tekemisen varmistaminen yritystoiminnastaan luopuvalle sukupolvenvaihdoksen tai yrityksen myymisen jälkeen on siis olennaisen tärkeää. Olemme huomioineet tämän mm. SeAMK Jatkajakoulussa, joka on perheyritysten lapsille tarkoitettu kasvu- ja valmennusprosessi kohti sukupolvenvaihdosta ja perheyrityksen haltuunottoa. Jatkajakoulun yhden teemavalmennuksen aihe on ”miten varmistaa luopujalle” mielekästä tekemistä ja olemme tuohon iltaan kutsuneet myös perheyrityksen nykyiset yrittäjävanhemmat mukaan.

Olemme saaneet myös paljon palautetta, että jatkajakoulun ja ostajakoulun rinnalla pitäisi olla luopuja- ja myyjäkoulu ja sellaisen aiomme myös suunnitella ja pilotoida. Tiedostamme kuitenkin haasteen kyseisen valmennuksen markkinoinnin suhteen. Kuinka moni haluaisi osallistua luopujakouluun? Näissä yhteyksissä käytettävä luopuja -käsite ei ole kovin onnistunut, koska kukapa haluaisi olla luopuja. Siitä tulee helposti mielleyhtymä luovuttamiseen ja periksi antamiseen. Myyjä -käsitekin on parempi, vaikka se ei aina sukupolvenvaihdoksiin istu. Se pitää kuitenkin sisällään positiivisemman vireen ja ehkä myös enemmän ajatusta siitä, että yritys on niin kilpailukykyinen, että sen joku haluaa ostaa tai ottaa vastaan ja jatkaa sitä. Oli erittäin ilahduttavaa, kun SeAMK Jatkajakoulussa juuri vieraillut nuori maatilayrittäjä totesi, että hän aikoo kehittää tilaansa niin, että hän voi myydä sen vuonna 2040. Ei perinteistä ajatusta, että vain omat lapset voisivat jatkaa tilaa ja toisaalta ajatus pitää tila siinä kunnossa, että joku ulkopuolinen voisi sen ostaa.

Luopujakoulua, vetäytyjävalmennusta tai myyjämentorointia ei ole vielä Seinäjoen ammattikorkeakoulun tarjonnassa, mutta jatkajakoulu ja ostajakoulu ovat. Juuri parhaillaan voit ilmoittautua SeAMK Ostajakouluun, joka on tarjolla avoimen ammattikorkeakoulun kautta kaikille halukkaille ympäri Suomea.

SeAMK Ostajakoulu sisältää viisi iltaa livenä verkossa: https://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/seamk-ostajakoulu-yrityksen-ostaminen-5-op-avoin-amk/.

Myös puhtaasti ajasta riippumaton verkkokurssi yrityksen ostamisesta on tarjolla: https://avoinamkopintojaksot.seamk.fi/#/fi/46/22188.

Nämä molemmat sopivat erityisen hyvin Omistajanvaihdosfoorumin #Ostajanvuosi -teemaan. Seinäjoen ammattikorkeakoulu pitää nämä kuten myös SeAMK Jatkajakoulun pysyvässä koulutustarjonnassaan.

Anmari Viljamaa, tutkijayliopettaja

Elina Varamäki, vararehtori

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot
Elina.Varamaki@seamk.fi
0408305189
Kirjoittaja

Elina Varamäki

Vararehtori

Organisaatio
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK on laaja-alainen ja yhteisöllinen ammattikorkeakoulu, jossa toiminnan tavoitteena on olla paras korkeakoulu opiskelijalle (Visio 2030). Kattava kuuden koulutusalan koulutustarjonta yhdistettynä tasokkaisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluihin mahdollistaa SeAMKin vaikuttavuuden alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. SeAMKissa on noin 5 000 opiskelijaa, joista 10 % on kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Henkilökuntaa SeAMKissa on noin 400. Seinäjoen ammattikorkeakoulu on osakeyhtiö, jossa ylin päätösvalta on yhtiökokouksella ja hallituksella.