Omistajanvaihdosten rooli itäisen Suomen kasvukäänteessä

Itäinen Suomi on noussut politiikan ykkösteemojen joukkoon. Eikä ihme, onhan itäisten maakuntien kasvukäänne koko Suomen ja myös EU:n edun mukaista.  Omistajanvaihdosten sujuvoittaminen on EK:n näkemyksen mukaan yksi välttämättömiä askelia itäisen Suomen kasvukäänteeseen, kirjoittaa Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen.

EK julkisti maaliskuun lopussa puheenjohtajansa Harri Bromanin johdolla kattavan ja konkreettisen toimenpideohjelman, jossa ehdotetaan itäisestä Suomesta erityistalousaluetta.

Erityistalousalue voidaan ymmärtää monella tapaa – kapeasti verotoimiin fokusoiden tai laajemmin elinkeino- ja talouspolitiikan mahdollisuuksiin tarttuen. EK:n ajattelutavassa erityistalousalueen ytimessä on nimenomaan yritystoiminta ja sen kiihdyttäminen: tavoitteena on luoda itäisestä Suomesta dynaaminen alue, joka generoi kansantalouteen kasvua, investointeja ja työpaikkoja. Se edellyttää Suomen hallitukselta monia aktiivisia elinkeinopolitiikan toimia, jotta yritysten takamatka saadaan kirityksi. Alueellinen verohuojennus on yksi tarpeellinen keino, jonka toteutusmahdollisuuksia tulisi nyt selvittää.

Tavoite dynaamisesta yritystoiminnan alueesta edellyttää myös asennemuutosta ja toimintamallien uudistamista. Siksi EK:n erityistalousalueen määritelmässä toteutuvat seuraavat ominaispiirteet:

  • Erityistalousalue tarkoittaa uudenlaista asenne-, suhtautumis- ja toimintatapaa, jonka tulisi näkyä kaikilla päätöksentekotasoilla Suomessa. Käytännössä jokaisen päättäjän pitäisi jatkossa pysähtyä arvioimaan miten tulevat poliittiset päätökset vaikuttavat itäiseen Suomeen ja etsiä aktiivisesti tehokkaimpia ratkaisuja alueen elinvoiman vahvistamiseksi.
  • Erityistalousalue tarkoittaa myös vahvaa yhteistyökulttuuria ja joukkuepeliä. Kasvukäänteen onnistuminen edellyttää, että itäisen Suomen maakuntien synergiat saadaan hyödynnettyä tehokkaasti yli maakunta- ja aluerajojen. Tämä koskee myös vaikuttamista: niin Helsingissä kuin Brysselissäkin yksi yhdistävä ääni kuullaan paremmin kuin hajaäänet eri toimijoilta.
  • Erityistalousalueen keskeistä sisältöä ovat ketterästi toteutettavat pilotit, joilla avataan investointien ja yrityskasvun pullonkauloja sekä vahvistetaan infraa. Yksi ilmeinen pilotointikohde liittyy omistajanvaihdoksiin.

Pilotteja omistajanvaihdosten vauhdittamiseksi

Omistajavaihdokset on nostettu EK:n Itäisen Suomen ohjelman keinovalikkoon. Niiden vauhdittaminen on aivan keskeistä paitsi yritysten niin myös alueiden uudistumisessa. Näin on erityisesti itäisessä Suomessa, jossa väestö ja yrittäjät ovat keskimääräistä iäkkäämpiä. Tämän seurauksena myös omistajanvaihdosten tarve on suuri ja voimakkaassa kasvussa lähivuosina. Valitettavasti omistajanvaihdoksia kuitenkin tapahtuu tarpeeseen nähden aivan liian vähän.

Tilanteen korjaamiseksi EK:n Itäisen Suomen ohjelma esittää pilotteja, joilla olisi mahdollista aikaansaada konkreettista helpotusta pk-sektorin yritysten jatkuvuuteen ja omistajanvaihdoksiin.

Ensinnäkin esitämme, että Finnvera käynnistäisi kasvuyrittäjyyden rahoitusohjelman, jota pilotoitaisiin itäisessä Suomessa. Tämän yhteydessä Finnveran tappiokorvausosuuksia tulisi korottaa tilapäisesti, mikä mahdollistaisi lisäriskinoton silloin kun rahoitetaan pk-yritysten omistajanvaihdoksia tai kansainvälistymistä.

Ehdotamme myös, että itäisen Suomen ammattikorkeakouluihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin perustettaisiin ns. jatkajakouluja. Niiden tulisi olla kaikille avoimia koulutusohjelmia, jotka mahdollistaisivat aidon yhteistyön luopuvien yrittäjien ja potentiaalisten jatkajien välillä.

Tämänkaltaiset jatkajakoulut voisivat toimia yhtenä ratkaisuna tilanteissa, joissa yritystoiminta rakentuu perustajayrittäjän osaamisen varaan ja yritys henkilöityy vahvasti yrittäjään. Silloin jatkajan löytäminen voi olla haastavaa, vaikka yritys sinänsä olisikin hyvin toimintakelpoinen. Näissä tilanteissa myös oppisopimuskoulutusta pitäisi hyödyntää nykyistä useammin, koska se voisi olla turvallinen keino perehdyttää jatkajaa yritystoimintaan ja varmistaa perustajan hiljaisen tiedon siirtyminen seuraavalle sukupolvelle.

Itäisen Suomen tilanteeseen on laajasti herätty ja nyt on syytä tarttua toimeen.  Kasvukäänteen toteuttajaksi tarvitaan meidät kaikki – hallituksen ja julkisen vallan ohella avainasemassa ovat myös yritykset, niitä edustavat järjestöt, aluekehittäjät ja palveluntarjoajat. Viritetään joukkuepeli huippuunsa ja aikaansaadaan yhdessä itäisen Suomen kasvukäänne!

Yhteystiedot
jari.huovinen@ek.fi
Kirjoittaja

Jari Huovinen

Yrittäjyyden johtava asiantuntija

Organisaatio
Elinkeinoelämän keskusliitto
Jari Huovinen on yrittäjyyden johtava asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitossa ja Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja. EK:ssa hän vastaa muun muassa yrittäjyystutkimuksista ja aluetoiminnasta. Koulutukseltaan Huovinen on kauppatieteiden tohtori. EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Rakennamme yhteiskuntaa, jossa suomalaiset yritykset kasvavat kestävästi, tarjoavat ihmisille työtä ja rahoittavat hyvinvointiyhteiskuntaa. Tehtävänä menestyvä Suomi!