Kääntyykö tuuli omistajanvaihdosmarkkinoilla?

Tunnelma pk-yrityksissä on odottava ja rahoitusta omistajanvaihdoksiin on haettu maltillisesti alkuvuonna 2024. Merkittävimmät syyt omistajanvaihdosten ja investointien vähenemiseen ovat yleinen epävarmuus ja rahoituskustannusten nousu. Etenkin isompien yritysten kauppoja on rahoitettu alkuvuonna aiempaa vähemmän.

Finnveran Rahoitus ja kasvu -katsauksen 1/2024 mukaan tulevina kuukausina yritysten tarve hakea rahoitusta on vaimeaa. Investointeja on lykätty ja yritykset odottavat EKP:n ensimmäistä koronlaskua. Korkojen ja kustannusten nousu on kasvattanut yritysten kustannustietoisuutta. Investointien suunnittelussa huomioidaan aiempaa tarkemmin rahoituksen kustannukset. Positiivista on se, että EKP:n ensimmäisen koronlaskun jälkeen tilanteen odotetaan purkautuvan nopeastikin.

Toimialoista kysynnän arvioidaan jälleen olevan positiivisin teollisuudessa. Erityisesti kaupan toimialan näkymät ovat parantuneet, ja myös odotukset palvelujen toimialassa ovat kohtalaisella tasolla.

Pienyritysten omistajanvaihdoksissa vipinää

Positiivisia pilkahduksia on onneksi jo näkyvissä. Rahoitimme alkuvuonna 2024 pienyritysten omistajanvaihdoksia samassa tahdissa kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten, yli 150 kappaletta ja reilu 10 miljoonaa euroa. Vauhdittamassa on myös Finnveran uudistettu pk-takaus, joka mahdollistaa myös yritysten liiketoimintakaupat.

Nostoja omistajanvaihdosten rahoituksesta

Julkaisimme Omistajanvaihdoskatsauksen, jossa kerromme pk-yritysten omistajanvaihdoksiin myönnetystä rahoituksesta koko Suomessa. Tässä muutama nosto.

1. Finnveran rahoituksen myöntö omistusjärjestelyihin oli hyvällä tasolla, mutta yrityskauppojen määrä laski loppuvuotta 2023 kohti. Finnvera myönsi rahoitusta omistajanvaihdoksiin vuonna 2023 yhteensä noin 121 miljoonaa euroa, kun määrä edellisvuonna oli 130 miljoonaa euroa. Rahoituksella mahdollistettiin 685 yrityksen omistusjärjestely. Yrityskauppojen lukumäärä laski 11 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

2. Omistusjärjestelyjen lukumäärä on valtakunnallisesti laskussa. Maakunnallisesti aktiivisuudessa on kuitenkin eroja. Eniten yrityskauppoja tehtiin Uudellamaalla. Rahoituksesta noin kolmannes kohdistui Uudenmaan alueen yrityskauppoihin. Maakunnista erottuivat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Keski-Suomi, joissa euromääräinen rahoitus kasvoi. 

3. Toimialoista korostui edelleen liike-elämän palvelut ja kaupan ja kuluttajapalveluiden osuus säilyi vahvana. Teollisuuden omistajanvaihdoksissa vuosittainen vaihtelu on ollut suurta ja on nyt laskusuunnassa.

Omistajanvaihdoksella uutta potkua yritykselle

Rahoituksen lisäksi Finnvera viestii omistajanvaihdosten tärkeydestä ja toimii näin yrityskauppojen herättelijänä. Yrittäjien on tärkeää tietää, että hyville hankkeille löytyy rahoitus.

Epävarmuudenkin keskellä yritysten kannattaa ehdottomasti rakentaa tulevaisuutta. Potentiaali liiketoiminnan kehittämiseen ja uuden luomiseen on suuri. Lisäksi vihreä siirtymä ja vastuullisuus mahdollistavat uutta kehitystä. Tästä syystä omistajanvaihdos onkin erinomainen mahdollisuus myyjälle ja ostajalle kääntää uusi sivu. Myyjä näkee toimintansa jatkuvuuden ja ostajalle investointi tulevaan tarjoaa elinvoimaisen kasvualustan.

Yhteystiedot
anna-mari.palo@finnvera.fi
029 460 2637
Kirjoittaja

Anna-Mari Palo

Omistajanvaihdosten rahoitukseen erikoistunut aluepäällikkö

Organisaatio
Finnvera
Anna-Mari toimii omistajanvaihdosten asiantuntijana Finnverassa ja vastaa valtakunnallisesta omistajanvaihdostyöstä. Hän on yritysrahoituksen asiantuntija myös kasvussa ja kansainvälistymisessä. Finnvera tarjoaa yrityksille ja yrittäjille monipuolisia rahoitusratkaisuja omistusjärjestelyihin, investointeihin, kasvuun, kauppoihin ja vientiin. Tavoitteena on, että asiakkaat luovat ja saavuttavat rahoituksen avulla jotain, joka ei olisi ollut muuten mahdollista.