Omistajanvaihdoskulttuuri kehittynyt Suomessa – kiitos pitkäjänteisen omistajanvaihdosten edistämisen

Tuore ja järjestyksessään kolmas valtakunnallinen Omistajanvaihdosbarometri osoittaa, että omistajanvaihdoskulttuuri on kehittynyt Suomessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritysten jatkuvuusnäkymät ovat parantuneet, yritykset ovat entistä kiinnostuneempia yritysostoista ja yritysten myymisestä, asenteet omistajanvaihdoksiin ovat muuttuneet positiivisemmiksi ja entistä useammalla yrityksellä on kokemusta yrityskaupoista.

Näihin positiivisiin kehityksiin on useampia syitä mutta päällimmäisiksi voidaan nostaa pitkäjänteinen omistajanvaihdostyö, uusi yrittäjäsukupolvi sekä hyvä taloussuhdanne.

Lopettamista suunnittelevia 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viimeksi

Yli 55-vuotiaista yrittäjistä lähes puolet (46 %) arvioi myyvänsä yrityksen ulkopuoliselle siinä vaiheessa, kun hän itse luopuu päävastuusta esim. eläkkeelle jäämisen myötä. Tämä on seitsemän prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2015. 24 % uskoi löytävänsä jatkajan perheen sisältä eli yritystoiminta siirtyisi näin sukupolvenvaihdoksen kautta eteenpäin.

Positiivista on myös se, että yritysten lopettamisaikomukset ovat vähentyneet ja ne ovat kohdistuneet entistä enemmän yhden hengen yrityksiin. 22 % arvioi yrityksen toiminnan loppuvan kokonaan. Kolme vuotta sitten lopettamista suunnittelevien osuus oli viisi prosenttiyksikköä enemmän.

Barometrin tulosten perusteella voidaan arvioida, että yrittäjien ikääntymisen vuoksi kymmenen vuoden kuluessa lähes 50 000 yrityksen aikomuksissa on yrittäjän ikääntymisestä johtuva omistajanvaihdos seuraavan kymmenen vuoden aikana. 34 000 yritystä on tulossa myyntiin. Edelleen sukupolvenvaihdoksen kautta toimintaa on jatkamassa noin 13 500 yritystä. Yrittäjän ikääntymisen vuoksi lopettamassa on 21 500 yritystä.

Tulokset osoittavat, että myös alle 55-vuotiaiden yrittäjien kiinnostus yritysten tai liiketoimintojen myyntiin ja ostamiseen kasvanut. Oman yrityksen tai sen liiketoiminnan myymisestä oli kiinnostunut 36 % vastaajista (v. 2015 vastaava osuus 30 %). Yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta oli kiinnostunut 27 % vastaajista (v. 2015 vastaava osuus 23 %). Myös kokemuksia myynneistä ja ostoista on entistä useammalla yrittäjällä, ja niihin ollaan erittäin tyytyväisiä. Noin neljä viidestä yrittäjästä oli tyytyväinen toteuttamaansa yrityskauppaan.

Edistämistyöhön entistä enemmän höyryä

Vaikka tulokset ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan, ei se suinkaan tarkoita, että edistämistyö voitaisiin lopettaa tähän. Päinvastoin. Huomionarvoista on, että yrittäjistä 84 % pitää tärkeänä pienten yritysten omistajanvaihdosten edistämistä. Vaikka tulokset ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan, ovat haasteet suurin piirtein entisiä. Edelleen ostajan löytyminen, oikean hinnan löytyminen, rahoitus ja verotukseen liittyvät seikat askarruttavat eniten omistajanvaihdosikää lähestyvän yrittäjän mieltä, ja näihin osa-alueisiin täytyy erityisesti panostaa.

Yhteiskunnalta voidaan toivoa seuraavia asioita: Ensinnäkin omistajanvaihdosten edistäminen tulee sijoittaa kasvuyrittäjyyden edistämisen ytimeen. Toiseksi on tärkeää, että valtio on omistamisen ja yrittämisen verotuksen suhteen ennustettava ja johdonmukainen. Kolmanneksi, pitkäjännitteistä pienten yritysten omistajanvaihdosten edistämistyötä on jatkettava. Tämä työ pitää sisällään erityisesti mikroyrityksille ja 5–10 työntekijän yrityksille kohdistettavat kehittämistoimet. Tälle kohderyhmälle tarvitaan julkisia ja puolijulkisia (esim. yhteistyössä yrittäjä- ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa) matalan kynnyksen palveluja. Suuremmat yritykset pärjäävät yksinkin. Neljänneksi, ammatillisten oppilaitosten yhteyteen tulisi suunnitella jatkajakouluja.

Elina Varamäki, Sanna Joensuu-Salo ja Anmari Viljamaa
Seinäjoen ammattikorkeakoulu