Omistajanvaihdoskonferenssissa julkaistua: Ostajan vuosi 2024 -tapahtumakonsepti

Omistajanvaihdoskonferenssissa 2.11.2023 julkaistiin tulevalle vuodelle tapahtumakonsepti ”Ostajan vuosi 2024”.
Ostajan vuosi 2024 -tapahtumakonsepti lanseerataan, sillä yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa on havaittu kohtaanto-ongelma. Myyjät ja ostajat eivät kohtaa tarpeeksi. Myytäviä kohteita on, mutta ostajien löytäminen on haaste. Tämän kampanjan tarkoitus on auttaa organisaatioita löytämään ostajia, tuoda tunnetuksi ostamiseen liittyviä tekijöitä sekä herätellä yleisesti yritysostoteeman äärelle.


On ensisijaisen tärkeää, että yritykset jotka ovat omistajanvaihdoksen äärellä, löytävät itselleen hyvän ostajan, joka jatkaa yrityksen tarinaa. Tästä syystä, omistajanvaihdoksista pitää jatkossa viestiä positiivisesti ja mahdollisuusvetoisesti. Tarkoitus on luoda kulttuuria, jossa yritysten ostaminen ja myyminen on osa normaalia liiketoimintaa, ja että myyjiä sekä ostajia tarvitaan.


OV-Foorumin nettisivuille on nyt koottu yhteen paikkaan valmista materiaalia koskien Ostajan vuosi 2024 -tapahtumakonseptia, löydät kaiken täältä: Ostajan vuosi 2024.

Sivulta löydät:

  • Ostajan vuosi 2024 -logon
  • materiaalia luentojen pitämistä varten
  • valmiita työkaluja ostajille
  • ideoita
  • webinaareja

Tarkoitus on, että omistajanvaihdosten parissa työskentelevät löytävät täältä kaiken hyödyllisen opastaessaan ostajia kohti yrityskauppaa.