Omistajanvaihdosviikko vauhdittaa yrityskauppoja

Omistajanvaihdosfoorumin toteuttamaa suurtapahtumaa, Omistajanvaihdosviikkoa vietettiin juuri onnistuneesti. Tapahtumassa tarkastellaan omistajanvaihdosta eri näkökulmien kautta ja jaetaan ajankohtaista tietoa. Viikkoon sisältyi tärkeää asiaa ja tutkimustuloksia, herätteleviä puheenvuoroja ja iloista verkostoitumista. Tapahtuma huipentui omistajanvaihdoskonferenssiin, jossa lähes pari sataa osallistujaa tapasivat toisensa.
Osallistuin ja olin tekemässä päivittäisiä tapahtumia läsnä tai verkossa. Viikon anti oli huikea ja mahdollisti minullekin omistajanvaihdosten asiantuntijana monen uuden asian pohtimisen ja oppimisen.

Nostoja omistajanvaihdosviikon opeista

Viikon opeista itselleni kiteytän tässä muutamia:

  • Tarve omistusjärjestelyille on suuri Suomen ja koko Euroopan tasolla. Haasteet omistajanvaihdoksissa ovat selkeästi yhteisiä, joten tarvitaan lisää tutkimusta selvittämään tilannetta. Suomea saa ehdottomasti kehua – olemme edelläkävijöitä pk-yritysten omistajanvaihdoksissa. Täällä omistajanvaihdosasiat ovat hyvällä tasolla, toiminta on organisoitunutta ja tavoitteellista. Lisäksi julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä on hyvä tasapaino. Suomalaisilla omistajanvaihdosten asiantuntijoilla on osaamista jaettavaksi muille EU-maille ja -päätöksentekijöille. Aktiivista yhteistyötä kannattaa tehdä, jotta omistajanvaihdokset huomioidaan lainsäädännössä. Meillä on paljon annettavaa EU-tasolla.
  • Miten puhua inhimillisistä tekijöistä omistajanvaihdoksissa? Omistajanvaihdoksiin liittyy valtava määrä tunteita, joita muutosprosessissa koetaan usein laidasta laitaan. Saimme vinkkejä, miten niistä tulisi puhua ja miten ne tulisi ottaa huomioon omistajanvaihdostilanteissa. On tärkeää huomioida tunteiden merkitys, puhua niistä ja hyvä muistutus oli myös vertaistuen merkitys.
  • Hyvää keskustelua käytiin myös yhtiön hallitustyön roolista muutostilanteissa. Osaavalla hallituksella on merkittävä rooli yrityksen menestyksessä, jonka omistajat, hallitus ja johto rakentavat yhdessä. Eniten arvoa tuottava hallitus on tiimi. Omistajanvaihdos ja muutos ylipäätään vaatii hallitukselta kykyä nähdä mahdollisuuksia ja valmiutta luoda ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuudelle. Hallituksen työn tärkeys korostuu erityisesti haastavina aikoina.

Omistajanvaihdosviikon tavoite toteutui hienosti. Suurtapahtuma toi teemaa näkyväksi koko Suomessa ja jakoi tärkeää tietoa. Omistajanvaihdosviikolla on mielestäni ansaittu paikkansa myös tulevina vuosina.
Jos haluat tutustua teemaan tarkemmin, omistajanvaihdosfoorumin verkkosivujen kautta pääset katsomaan tallennettuja tilaisuuksia.

Kiitos kaikille omistajanvaihdosviikosta. Tästä on hyvä jatkaa Ostajan vuosi 2024 -teemalla!

Yhteystiedot
anna-mari.palo@finnvera.fi
Kirjoittaja

Anna-Mari Palo

Omistajanvaihdosten rahoitukseen erikoistunut aluepäällikkö

Organisaatio
Finnvera
Anna-Mari toimii omistajanvaihdosten asiantuntijana Finnverassa ja vastaa valtakunnallisesta omistajanvaihdostyöstä. Hän on yritysrahoituksen asiantuntija myös kasvussa ja kansainvälistymisessä. Finnvera tarjoaa yrityksille ja yrittäjille monipuolisia rahoitusratkaisuja omistusjärjestelyihin, investointeihin, kasvuun, kauppoihin ja vientiin. Tavoitteena on, että asiakkaat luovat ja saavuttavat rahoituksen avulla jotain, joka ei olisi ollut muuten mahdollista.