Omistajanvaihdos käy tunteisiin

Vuosittain järjestettävä Omistajanvaihdoskonferenssi toteutettiin kymmenennen kerran, nyt Ov-studiona Porista. Uutta oli se, että tilaisuus järjestettiin jossakin muussa paikassa kuin Helsingissä ja se tallennettiin. Tapahtuma on ansainnut paikkansa omistajanvaihdosasiain parissa työtä tekevien eri ammattikuntia edustavien henkilöiden yhteishengen kohottajana ja kuulumisten ja kokemusten vaihdon paikkana. Tilaisuuteen on viime vuosina osallistunut myös luopujia, myyjiä, ostajia ja jatkajia.

Tuttuja juttuja

Konferenssissa oli tälläkin kertaa vanhoja tuttuja osuuksia. Julkistettiin Oppilaitoksista vauhtia omistajanvaihdoksiin: opiskelijat yrityskaupan kautta yrittäjiksi -selvitys, kuultiin elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiovallan terveiset ja myönnettiin kunniakirja vuoden 2020 omistajanvaihdosasiantuntijalle Seppo Collanderille. Onnittelut Sepolle vuosikymmenten työstä vielä tämänkin kanavan kautta.

Erityistä kiitosta sai porilaisen yrittäjän Jari Taimen kertomus siitä, miltä oman yrityksen myyminen tuntui.

Studiototeutustallenne on YouTubessa ikuisesti

Uutta ja ennen kokematonta oli ”a-studiomainen” toteutus, jossa moderaattorimme Kaisa Löfgrenin johdolla siirryttiin teemasta ja keskustelusta toiseen nopealla rytmillä. Näytti toimivan hienosti.

Kiitokset Kaisalle ja muille hänen kanssaan lähetyksessä olleille. Ov-studio kokonaisuudessaan on nähtävissä täällä: https://youtu.be/3ysiOKvAxqg.

Ratkaisuja ongelmiin

Tunnettu ongelma omistajanvaihdoksissa on kohtaamisten puute ostajien, myyjien ja asiantuntijoiden välillä. Luopujat ja myyjät eivät hevin tahdo paljastaa aikeitaan. Ostajat eivät löydä ostokohteita ja asiantuntijapalveluita ei tohdita käyttää tai ne mielletään hyötyihinsä nähden kalliiksi.

Viime vuoden Omistajanvaihdoskonferenssissa oli osallistujille tarjolla Asiantuntijaklinikka, jossa tilaisuuteen ilmoittautuneille oli tarjolla kahdenkeskisiä etukäteen sovittuja tapaamisia Omistajanvaihdosfoorumin jäsenorganisaatioiden erityisasiantuntijoiden kanssa. Vastaava mahdollisuus osallistujille tarjottiin tälläkin kertaa, nyt ainoastaan ja vain verkossa tapahtuvina kohtaamisina.

Opiksi ja hyödyksi

Asiantuntijaklinikan verkkototeutuksessa saimme arvokkaita kokemuksia tapaamisten järjestämiseen. Miten erityisasiantuntemuksen esillepanoa tulee parantaa, miten klinikkamahdollisuuden markkinointia on kehittävä, miten innostaa ostajia ja myyjiä mukaan, mitä taustatietoja eri osapuolten on hyvä paljastaa toisilleen ennen tapaamista, miten teknistä alustaa, jolla tapaamiset järjestettiin, tulee kehittää jne.

Näistä asioista on hyvä ottaa opiksi, kun omistajanvaihdosten asiantuntijapalveluita on tarjottava verkon kautta. Omistajanvaihdosfoorumi tulee järjestämään useita tällaisia kohtaamismahdollisuuksia ensi vuoden aikana.

 

Mika Haavisto

Omistajanvaihdos II -hankkeen projektipäällikkö, Omistajanvaihdosfoorumin sihteeri
Suomen Yrittäjät