Omistajanvaihdoksilla kohti Mittelstandien maaseutua

EK:n selvitysten mukaan omistajanvaihdos on ajankohtainen lähes 14 000 työnantajayritykselle. Näistä noin 30 prosenttia sijaitsee maaseudulla. Kenellekään ei pitäisi olla yhdentekevää, kuinka näissä omistajanvaihdoksissa onnistutaan. Asia koskettaa nimittäin suoraan arviolta 30 000 työntekijää Suomen maaseudulla. Puhumattakaan epäonnistuneiden omistajanvaihdosten aiheuttamista vaurioista maaseudun palvelurakenteeseen ja elinvoimaan.

Omistajanvaihdosten vauhdittamisessa on siis kyse mitä suurimmassa määrin työllisyyden sekä yritysten uudistumisen ja kasvun edistämisestä. EK:n kyselyn perusteella kasvuyritysten suhteellinen osuus on maaseudulla suunnilleen samaa luokkaa kuin kaupungeissa. Niin maaseudulla kuin kaupungeissa hieman yli neljännes työnantajayrityksistä tavoittelee vähintään 10 prosentin liikevaihdon kasvua ja on oman arvionsa mukaan myös yltänyt tähän tavoitteeseen edellisen vuoden aikana. Monet näistä yrityksistä ovat löytäneet kasvu-uralle todennäköisesti juuri onnistuneen omistajanvaihdoksen jälkeen.

Varsinkin kaupunkien läheisellä maaseudulla kasvuyritysten suhteellinen osuus on suuri, jopa 40 prosenttia. Nämä kasvuyritykset ovat muun muassa kansainvälisissä vienti- ja alihankintaverkostoissa toimivia pk-yrityksiä sekä pitkän linjan työllistäviä perheyhtiöitä. Havaintojen perusteella vaikuttaakin siltä, että maaseudulle on muodostunut kiinnostavia niin sanottujen Mittelstand-yritysten keskittymiä.

Mittelstandeissa on kyse yrittäjävetoisista, 50-499 henkilöä työllistävistä yrityksistä, joita on Suomessa arviolta vain noin 1 500 kappaletta. Tämän vielä harvalukuisen yritysjoukon merkitys alueiden elinvoimalle on selvästi määräänsä suurempi. Mittelstandien omistajat ovat nimittäin yleensä vahvasti omaan kotiseutuunsa ja sen kehittämiseen sitoutuneita perheyrittäjiä, joiden investoinnit ja menestys luovat työtä myös alueen muille pienyrityksille.

Tällaisten yrittäjävetoisten Mittelstand-yritysten määrä pitäisi vähintään tuplata vuoteen 2030 mennessä. Se taas edellyttää yrittäjyyspolitiikkaa, joka kannustaa yrityksiä työllistämään, kasvamaan mikroyrityksistä pieneksi ja pienestä keskisuureksi ja vieläkin suuremmaksi. Tämä pyrkimys kohti Mittelstandien maaseutua olisi hyvä kirjata tavoitteeksi kaikkiin maaseutuohjelmiin. Maaseudulla on tavoitteen saavuttamiseen myös ihan kohtuulliset edellytykset, joskin vahvaa sitoutumista ja laajaa yhteistyötä se kyllä vaatii.

Varmaa on se, että ilman toteutuneita omistajanvaihdoksia tässä ei onnistuta.

Yhteystiedot
jari.huovinen@ek.fi
Kirjoittaja

Jari Huovinen

Yrittäjyyden johtava asiantuntija

Organisaatio
Elinkeinoelämän keskusliitto
Jari Huovinen on yrittäjyyden johtava asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitossa ja Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja. EK:ssa hän vastaa muun muassa yrittäjyystutkimuksista ja aluetoiminnasta. Koulutukseltaan Huovinen on kauppatieteiden tohtori. EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Rakennamme yhteiskuntaa, jossa suomalaiset yritykset kasvavat kestävästi, tarjoavat ihmisille työtä ja rahoittavat hyvinvointiyhteiskuntaa. Tehtävänä menestyvä Suomi!