Mittelstandeista tervettä pyöreyttä yrityssektorimme vatsanseudulle

”Suomen yrityssektori on kuin Eiffel-torni – alhaalta leveä, mutta keskeltä ja ylhäältä kapea”, kuvasi eräs tunnettu yrittäjä. Nyt on aika uudistaa Suomen yritysrakennetta, jotta saisimme lisää keskisuuria yrittäjävetoisia Mittelstand-yrityksiä, haastaa EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen.

Suomessa on viimeisimpien tilastojen mukaan noin 85 000 työnantajayritystä, joista 3 200 on määritelmällisesti keskisuuria eli 50–249 henkilön yrityksiä. Yrityssektorimme vatsanseutu on onneksi viime vuosina hieman pyöristynyt, sillä esimerkiksi vielä vuonna 2013 keskisuuria yrityksiä oli vähemmän, yhteensä 2 600 kappaletta. Positiivista kehitystä ovat vauhdittaneet muun muassa onnistuneet yritysfuusiot ja omistajanvaihdokset sekä suuryritysten investointi- ja ulkoistamistoimenpiteet.

 

Suomi tarvitsee kuitenkin vielä paljon lisää keskisuuria yrityksiä. Erityisesti pula on yrittäjävetoisista Mittelstand-yrityksistä, joita esimerkiksi Saksassa on perinteisesti pidetty maan talouskasvun ja yhteiskunnan menestyksen ajureina. Suomessa Mittelstand-yrityksiä ja niiden vaikuttavuutta on vielä melko vähän tutkittu. Tämän vuoksi teimme aihetta kartoittaneen kyselytutkimuksen, jossa erityishuomio kohdistettiin keskisuuriin ja alle 500 henkilöä työllistäviin yrityksiin. Tutkimuksen perusteella 50–499 henkilöä työllistävistä yrityksistä 42 prosenttia oli yrittäjävetoisia Mittelstand-yrityksiä, kun niitä Saksassa eräiden tutkimusten mukaan on kymmenisen prosenttia enemmän. Sen sijaan alle 50 henkilön pienyrityksissä yrittäjävetoisuus on Suomessa laajaa ja suunnilleen yhtä yleistä kuin Saksassa.

 

Mittelstand-yrityksiin kannattaa kiinnittää huomiota, koska niiden positiiviset vaikutukset työllisyyteen ja kansantalouteen ovat usein hyvin pitkäkestoisia ja moninkertaisia. Peräti 79 prosenttia EK:n määritelmän mukaisista Mittelstand-yrityksistä on kotimaisia perheyrityksiä, jotka työllistävät ja investoivat Suomessa pitkäjänteisesti sukupolvesta toiseen. Lisäksi jopa 54 prosenttia Mittelstand-yritysten omistajista on portfolioyrittäjiä, jotka omistavat monta yritystä samanaikaisesti. Näiden omistajayrittäjien kokonaistoiminnan positiiviset vaikutukset työllisyyteen ovatkin usein merkittävästi vielä yksittäistä Mittelstand-yritystä suurempia.

 

Tulokset herättävät kysymyksiä siitä, miksi yrittäjävetoisuus Suomessa vähentyy suhteellisen voimakkaasti yrityskoon kasvaessa? Entä millä toimenpiteillä yrityssektorimme näyttäisi rakenteeltaan vähemmän Eiffel-tornilta? Yrityskyselymme palautteen perusteella huomiota pitäisi kiinnittää erityisesti verotuksen kannustavuuden ja ennustettavuuden, työvoiman saatavuuden sekä työmarkkinoiden joustojen ja paikallisen sopimisen lisäämiseen. Lisäksi Mittelstand-yritykset pitivät omistajanvaihdosten vauhdittamista tärkeänä tavoitteena.

 

Rakennustyö piirteiltään pyöreämmän, mutta vaikuttavuudeltaan terävämmän ja moniulotteisemman yritysrakenteen puolesta alkakoon.

 

Jari Huovinen

Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja

Johtava asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitossa