Lukujen takaa

Vuosittain noin 3000 yritystä vaihtaa omistajaa. Omistajanvaihdos tarkoittaa yritykselle uutta alkua ja mahdollisuutta jatkaa liiketoimintaa. Muuten on vaihtoehtona toiminnan päättyminen. Tätä kehitystä seurannut Business Finlandin kehittämispäällikkö Pekka Pesonen peräänkuuluttaa blogikirjoituksessaan omistajanvaihdosten parempaa tilastointia ja osaltaan avaa kehitystä lukujen taustalla.

Korona-aikana media on kiinnostunut muistakin kuin makroluvuista kuten BKT tai työllisyysaste. Erityisen hartaasti on seurattu konkurssien määrää. Koko viime vuosi odotettiin konkurssiaaltoa, jota ei eri toimien takia tullut. Sama odotus jatkuu nyt, kun väliaikainen lainsäädäntö on päättynyt.

Konkurssi merkitsee yksittäiselle yritykselle toiminnan päättymistä. Sen sijaan omistajanvaihdos tarkoittaa uutta alkua. Toisin kuin konkurssitilastoinnissa, jota tilastokeskus on ansiokkaasti ylläpitänyt vuosia ja koronaan asti aika pienellä ruutuajalla, omistajanvaihdostilastointi on ollut valistuneiden arvioiden varassa. Niiden mukaan omistajanvaihdosten määrä on ollut tasaisesti tasolla 3000 vuodesta toiseen.

Kun itse olen muutaman vuoden seurannut barometrityyppisesti Talouselämä-lehden ja muiden julkisten tietojen pohjalta kehitystä, muutokset ovat olleet pieniä. Suurimmat heilahtelut olivat vuoden 2017 syksystä 2018 kesään, jolloin kasvua oli 50-70 % ja vuoden 2020 kevät, jolloin omistajanvaihdokset pysähtyivät ensin kuin seinään. Ensimmäiseen heilahdukseen suurin syy oli pienten sote-yritysten myynnit valtakunnallisille ketjuille ja toiseen puolestaan koronan aiheuttama lopulta aika lyhytaikainen pysähdys kaupanteossa. Muuten karkeat luvut näyttävät pysyvän samalla tasolla.

Omistajavaihdosten tilastointi on ollut ov-foorumin ja sitä edeltäneiden hankkeiden toivelistalla ainakin seitsemän vuotta. Meillä ei vaan ole ollut riittävästi vääntövoimaa viedä asiaa eteenpäin. Ehkä nyt näkyy valoa tunnelin päässä, kun hallituksen kotimaisen omistamisen ohjelma pääsee täyteen vauhtiin. Toivomme, että asia etenee siten, että omistajanvaihdokset saadaan koottua tietokantaan. Sen jälkeen voidaan tutkia, paljonko niitä todella tapahtuu, missä ja miten.

Vielä tätäkin suurempi vaikuttavuus saadaan, kun someen ja medialle saadaan tietopohjaa Suomen yritysdynamiikasta. Ehkä konkurssiaaltouhkakuvien rinnalla kuulemme jo lähiaikoina positiivisia uutisia toteutuneesta omistajanvaihdosaallosta.

 

Pekka Pesonen

Kehittämispäällikkö
Business Finland Oy