Lähivuosien aikana tulossa merkittävä määrä yksinyrittäjien yrityskauppoja

Lähivuosien aikana tulossa merkittävä määrä yksinyrittäjien yrityskauppoja

Yksinyrittäjyys on työelämän 2000-luvun merkittävä muutostrendi. Vuosituhannen vaihteesta yksinyrittäjien määrä on kasvanut yli 60 000 ja vuonna 2020 heitä oli jo 190 000. Yksinyrittäjäkysely 2022 (yrittajat.fi)

Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäkyselyssä selvitettiin ensimmäistä kertaa yksinyrittäjien kiinnostusta oman yrityksensä myyntiin. Kaikista vastanneista 41 % ilmoitti olevansa kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut myymään yrityksensä ja 29 % kertoi myynnin olevan ajankohtaista kolmen vuoden sisällä (Kuvio 1). Tulevien lähivuosien aikana on edessä merkittävä määrä yksinyrittäjien yrityskauppoja.

Kuvio 1. Kiinnostus myydä oma yritys.
(1= En lainkaan kiinnostunut, 5= Olen erittäin kiinnostunut)

Yhden hengen yrityksen voi myydä

Yleisesti ajatellaan, että yhden hengen yritystä ei voisi myydä. Kyseessä on myytti. Yksinyrittäjä voi ulkoistaa oman osaamisensa ja tuotteistaa palvelunsa siten, että kokonaisuus on siirrettävissä kolmannelle osapuolelle. Esimerkiksi yksinyrittäjä Jari Parantainen myi menestyksekkäästi tuotteistamisen ja hinnoittelun konsultointi- ja koulutuspalveluja tarjoavan yrityksensä. Yhden äijän nakkiputka myyntikuntoon – Omistajanvaihdosten Myytinmurtajat (yrittajat.fi).

Yrityskaupalla laajat välilliset vaikutukset   

Vaikka yksinyrittäjät pyörittävät yksin omaa liiketoimintaansa, he eivät useinkaan toimi yksin. Yksinyrittäjän verkosto on suuri ja verkostoituminen usein edellytys liiketoiminnalle. Yrittäjät voivat tehdä töitä samassa toimitilassa, osallistua yhteisiin hankintoihin ja palvella yhdessä samoja asiakkaita. Jos yksi verkostoketjun yritys lopettaa, voi vaikutukset heijastua useisiin yrityksiin.  

Yksinyrittäjäkyselyssä 35 % vastanneista kertoi toimivansa 2–3 samaa toimialaa edustavan tai omaa toimintaansa täydentävän yrittäjän kanssa ja 19 % 3–4 yrittäjän kanssa verkostossa. Kaikista vastaajista 55 % ilmoitti käyttävänsä alihankkijoita. Yksinyrittäjien merkitys välittyy alihankkijoiden käytön myötä laajemmalle alueelle. Yksinyrittäjäkysely 2022 (yrittajat.fi)

Yrityskaupalla kasvuun

Yksinyrittäjällä on usein haave yrityksen kasvamisesta jo perustamisvaiheessa. Vuoden 2019 yksinyrittäjäkyselyssä 67 % tavoitteli kasvua ja vuoden 2022 kyselyssä 56 %.

Yhden hengen yritysten omistajanvaihdokset auttavat työpaikkojen säilyvyyteen ja alueellisen elinvoiman rakentumiseen. Omistajanvaihdoksen seurauksena voidaan säilyttää yrityksen yksi työpaikka tai yrityksen liiketoiminnat voivat tulla osaksi ostavan yrityksen kasvutarinaa.

Tall_Yhden_hengen_yritykset_mukaan_tyollisyystalkoisiin.pdf (theseus.fi)

Omistajanvaihdokset ovat yhä useamman yrityksen kasvun lähde. Finnveran vuonna 2021 rahoittamista omistajanvaihdosyrityksistä 41 % tavoitteli merkittävää kasvua. Finnvera 31.5.2022

Omistajanvaihdosfoorumin teettämään Omistajanvaihdosbarometriin vastanneista yrittäjistä 34 % oli yksinyrittäjiä. Barometrin johtopäätösten mukaan ”Omistajanvaihdokset lisäävät yritysten kehittämistä ja kasvua. Omistajanvaihdosten edistäminen on kasvuyrittäjyyden edistämistä parhaimmillaan”. Omistajanvaihdosbarometri 2021

Yritysostot kiinnostavat yksinyrittäjiä

Suomen yrittäjien yksinyrittäjäkyselyssä selvitettiin myös kiinnostusta yritysostoihin liiketoiminnan kehittämisessä. 28 % vastanneista ilmoitti olevansa kiinnostunut yritysostosta (Kuvio 2). Niin ikään 32 % vastanneista ilmoitti yritysoston olevan ajankohtaista kolmen vuoden sisällä.

Kuvio 2. Kiinnostus kehittää liiketoimintaa yritysostolla.
(1= En lainkaan kiinnostunut, 5= Olen erittäin kiinnostunut)
Yksinyrittäjäkysely 2022 (yrittajat.fi)

Julkisen sektorin tuki tarpeen

Julkisen sektorin kannattaa tukea yksinyrittäjien yrityskauppoja. Suomen yrityskannasta suuri määrä eli lähes 70 % (190 000 yritystä) on yksinyrittäjiä. Pelkästään iäkkäiden yli 55-vuotiaiden yrittäjien ryhmässä, joita on noin 75 000, ja joista suurin osa on yksinyrittäjiä, on kunnallisvero noin 1,2 miljardia euroa ja valtioverokertymä 300 miljoonaa euroa. aluekehitysohjelma_2020.pdf (yrittajat.fi)

Yksinyrittäjäkyselyn tuloksista voidaan kiteyttää kaksi ydinviestiä yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Ensinnäkin, nykyistä useamman yksinyrittäjän olisi hyvä pohtia yrityksen myyntiä yhtenä yritystoiminnasta luopumisen vaihtoehtona. Jos tämä johtaa ajoissa tehtyyn päätöksen myydä yritys, on seurauksena useimmiten yrityksen myyntikunnosta huolehtiminen ja sitä kautta kasvava todennäköisyys myös löytää yritykselle ostaja. Lisäksi yrityksen myynnistä saatava kauppasumma on useimmiten myyjälle merkittävä määrä. Toiseksi, yrittäjyyttä suunnittelevien olisi hyvä selvittää mahdollisuudet ostaa jo toimiva yritys ja lähteä kehittämään siitä oman näköisensä menestyvä yritys. Ostetut yritykset menestyvät varmemmin ja kasvavat nopeammin kuin perustetut yritykset. Myös yhden hengen yritykset vaihtavat omistajaa.

Anneli Komi
Suomen Yrittäjät ry

Juha Tall
Seinäjoen ammattikorkeakoulu