Kehitysyhtiön rooli työ- ja elinkeinopalvelujen rakenneuudistuksessa

Kehitysyhtiön toiminta perustuu alueen ja yritysten tuntemukseen, jokapäiväiseen jalkatyöhön, pitkiin asiakassuhteisiin, osaamiseen ja kuntaomistajien mandaattiin. Yhtiöt ovat alueen kilpailukyvyn kehittämisen keskiössä kuntien elinvoimapolitiikan toteuttajina ja kasvun moottoreina.

Kehitysyhtiö tekee omin voimin paljon, mutta vielä enemmän se vivuttaa yhteistä toimintaa seudun elinvoiman vahvistamiseksi nykyisissä kolmessa perustehtävässään yrityskehityksessä, toimintaympäristön vahvistamisessa ja aluemarkkinoinnissa.

Työ- ja elinkeinopalvelujen käynnissä olevassa uudistuksessa TE-vastuu siirtyy valtiolta kunnille, käytännössä usein kuntien muodostamalle isommalle yhteistoiminta-alueelle vuoden 2025 alusta. SOTE-palvelujen tulessa hyvinvointialueilta ovat kunnan tehtävät sivistys ja elinvoima, ja uudistuksen kantavana ajatuksena on paremmin hyödyntää kunnan koko elinvoimaekosysteemiä työllisyyden ja yritysten työvoimatarpeiden hoidossa.

TE24 -uudistuksen myötä kehitysyhtiön välittäjärooli työvoimapalveluiden ja yritysten tarpeiden yhdyspinnassa vahvistuu. Kehitysyhtiöt ja elinkeinotoimet tuntevat alueen yritykset ja niiden koulutus- ja työvoimatarpeet ja pystyvät luomaan erilaista työmarkkinoiden tulevaisuuden skenaarioita omalta alueeltaan. Ne tuovat kunnan työllisyysviranomaisille tiedon yksittäisen yrityksen spesifisestä työvoimatarpeesta ja toisaalta tarvittaessa auttavat yritystä eri tavoin sen rekrytoidessa työvoimaa, esimerkiksi kynnys ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen on sekä henkisesti, taloudellisesti että osaamisvaatimuksen kannalta usein korkea.

Vahvistuva rooli TE-palveluissa luo kehitysyhtiöille uusia mahdollisuuksia nostaa myös OV:n kautta tapahtuvaa yrittäjyyden aloittamista esiin osalle työnhakijoista esiin, kuten muitakin yrittäjyyden muotoja, siten nivoa yhteen eri työllistymisen vaihtoehtoja ja tuoda uusia yrittäjäkandeja OV-kentälle. Vaihtoehto ei luonnollisesti ole suurimalle osalle mahdollinen, mutta TE-uudistuksen myötä palveltavien asiakkaiden määrä kasvaa, jolloin sieltä löytyy sekä uusia OV-tilannetta lähestyviä yrityksiä, että potentiaalisia uusia yrittäjiä.

Kuntien rahoittama yritysneuvonta, kehitysyhtiöt, uusyrityskeskukset ja elinkeinotoimet muodostavat valtakunnallisesti toimivan, lähellä yrittäjää olevan osaavan lähipalvelun. Vuosittain jo SEKES-verkoston 54 jäsenorganisaatiota työskentelevät noin 40 000 yrityksen kanssa ja asiakaskunta edustaa pääsääntöisesti kehittymishakuisinta osaa yrityksistä.

Jaakko Helenius
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES