Kehitysyhtiö osana kansallista yrityspalvelujärjestelmää

Yrittäjää lähellä oleva, tuttu kehitysyhtiö/elinkeinotoimi auttaa yritystä sen tarpeissa monin tavoin. Tämä ajatus on mm. koronan jälkimainingeissa ymmärretty yhä laajemmin ja niiden tekemä työ yritysneuvonnassa tullut yhä paremmin näkyväksi paitsi yrityksille myös omistajakunnille ja valtionhallinnolle. Ehkä edelleen vähemmälle huomiolle on jäänyt kehitysyhtiöiden/elinkeinotoimien rooli ikkunana kaikkiin yrityskehityspalveluihin.

Yrityksille palveluita tarjoavat kuntien rahoittamat organisaatiot (kehitysyhtiö, elinkeinotoimi, uusyrityskeskus), Team Finland -verkosto (mm. ELY-keskukset, Business Finland, Finnvera, UM, Kauppakamarit), Suomen Yrittäjät, yliopistot ja ammattikorkeakoulut ja monet muut. Pääsääntöisesti palvelut ovat toimivia ja kunkin organisaation strategian mukaisesti asiakasyrityksiä palvelevia, mutta niiden löytäminen ja kullekin yritykselle sopivan palvelupolun muodostaminen on haastavampaa.

Palvelupolun tärkeys on tunnistettu myös hallitusohjelmatasolla. Viennin ja kansainvälisen kasvun -ohjelmassa (VKKO) on työryhmä, jossa eri julkisten yrityspalvelutoimijoiden kesken pohditaan yritysten polutusta eteenpäin juuri sille sopiviin palveluihin. Työryhmässä on kiteytynyt ajatus, että toimiva polutus muodostuu yrityspalvelutoimijoiden ymmärryksestä toistensa toiminnasta ja halusta tehdä yhdessä työtä. Kun yritys ottaa yhteyttä johonkin julkiseen toimijaan, palvelee tämä joko itse tai osaa ja haluaa ohjata toiselle ”ei väärää yhteydenottopistettä” – periaatteen mukaisesti.

Kehitysyhtiöt ja kuntien elinkeinotoimet muodostavat valtakunnallisesti toimivan, lähellä yrittäjää olevan osaavan lähipalvelun. Vuosittain jo SEKES-verkoston 52 jäsenorganisaatiota työskentelevät noin 55 000 yrityksen kanssa ja asiakaskunta edustaa pääsääntöisesti kehittymishakuisinta osaa yrityksistä. Kehitysyhtiöt tekevät omin voimin paljon, mutta samalla niillä on merkittävä rooli koko kansallisen yrityspalveluketjun kontaktipisteenä ja palvelupolun alkuna.

Myös Suomen Yrittäjien raportti yrityspalveluista, joka pohjautuu yrityskyselyihin korostaa tätä. On keskeistä, että lähellä yrittäjää löytyy taho, jolla on osaamista ohjata tarvittaessa myös relevantteihin muihin palveluihin (sisältäen omistajanvaihdokset) nykyisessä, kieltämättä monipolvisessa järjestelmässä.

 

SEKES – verkosto

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n 52 jäsenorganisaatiota ja niiden noin 800 yrityskehityksen ammattilaista ovat kattavin yrityskehitystyötä tekevä verkosto Suomessa.  SEKES-yhtiöt työskentelevät vuosittain syvemmin noin 55 000 yrityksen kanssa.

 

Jaakko Helenius

Toiminnanjohtaja, SEKES