Hyvin suunniteltu eläköityminen on tärkeää niin yrittäjälle kuin yhteiskunnalle

Pienyrittäjiä koskee länsimaissa sama problematiikka kuin muitakin työtä tekeviä. Eläkkeelle siirtyminen tulee lähivuosina yhä useammalle ajankohtaiseksi. Vaikka työikäisten määrän vähenemisestä ja eläkeläisten määrän lisääntymisestä on jo pitkään kannettu huolta, yrittäjien tekemien ratkaisujen kansantaloudellisia ja yksilön hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia ei niinkään ole nostettu keskusteluun.

Keskustelu yrittäjien onnistuneen eläkkeelle siirtymisen edellytyksistä olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, sillä työnantajayrittäjän eläköityessä vaarantuu monen muunkin työn jatkuvuus. Yrittäjien eläköitymisen myötä Suomessa on laskettu menetettävän vuosittain jopa 8 000 työpaikkaa (Varamäki, Tall, Joensuu & Katajavirta 2015). Yrittäjän eläkkeelle siirtymisen onnistuminen olisikin tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Lisäksi onnelliset työuratarinoiden loput vahvistaisivat kuvaa yrittäjyydestä houkuttelevana uravaihtoehtona.

Yrittäjän eläköitymiseen liittyy kuitenkin monimutkaisia kysymyksiä, ja eläköitymisprosessi on tyypillisesti pitkäkestoisempi kuin palkansaajan kohdalla. Erityisesti työnantajayrittäjillä on paljon järjesteltävää, kuten yritystoiminnan myynti tai siirtäminen sukupolvenvaihdoksella. Yrittäjä siirtyy eläkkeelle usein vähittäisesti esimerkiksi erilaisten silloittavien töiden ja tehtävien kautta. Joskus siihen saattaa liittyä myös yritystoiminnan hiipuminen. Viimeksi mainitun todennäköisyys kasvaa yrittäjän iän lisääntyessä. Onkin mahdollista laskea optimaalisin ajankohta ja tapa yritystoiminnasta luopumiselle niin yrittäjän kuin hänen yrityksensä näkökulmasta.

Ala suunnitella ajoissa

Yrittäjä on monella tapaa palkansaajaa enemmän itse vastuussa eläköitymiseensä liittyvistä seikoista lähtien eläketurvansa järjestämisestä. Tämän vuoksi on tärkeää, että yrittäjä alkaa suunnitella eläköitymistään ja kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja ajoissa. Suunnitteluvaiheessa yksi keskeisistä asioista on taloudellisen turvan varmistaminen, mikä yrittäjän tapauksessa voi tarkoittaa eläkkeiden, vakuutusten ja sijoitusten ohella myös yrityksen myyntiä. Tällöin sopivan jatkajan löytäminen on keskeinen osa eläköitymiseen varautumista.

Eläkkeelle siirtymiseen ja sen ajoittumiseen vaikuttavat monet tapaus- ja henkilökohtaiset seikat. Merkitystä saattaa olla esimerkiksi terveydentilalla, perheellä, työn piirteillä tai yrittäjän työorientaatiolla. Niin ikään yrityksen sijainti ja seudun erityispiirteet vaikuttavat yrittäjälle mahdollisiin vaihtoehtoihin. Näiden tekijöiden huolellinen analysointi ja pohtiminen auttavat yrittäjää löytämään parhaan mahdollisen tavan siirtyä eläkkeelle varmistaen itselleen mieluisat eläkepäivät ja turvaten yrityksen toiminnan jatkumisen.

Koska tietoa ja keskustelua aiheesta on toistaiseksi niukasti, toivoisimme eläköitymisasioita pohtivien yrittäjien kertovan meille näkemyksiään aiheesta kirjoittamalla pienen tekstin.

» Kirjoituspyyntö ja ohjeet

 

Anu Järvensivu & Monika von Bonsdorff
Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto