Hallitusohjelmassa mainittu omistajanvaihdosten edistäminen on hyvä uutinen yrityksille

Hallitusohjelman maininta omistajanvaihdoksista ”Huolehditaan omistajanvaihdoksia helpottavasta palvelutarjonnasta” on hyvä uutinen yrityksille. Uuden omistajan etsiminen, yrityksen myyntikuntoon laittaminen ja yrityskaupan läpivieminen vaatii aikaa, valmistautumista ja ulkopuolisen apua.

Haluammeko säilyttää työpaikkoja?

Omistajanvaihdosten onnistuminen on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeää. Tällä hetkellä akuutisti noin 90 000 työpaikkaa on yrityksissä, joissa etsitään uutta omistajaa. Lähes joka kolmas pk-yritys on aikeissa tehdä omistajanvaihdoksen lähivuosina. Vuosittain iäkkäistä yrittäjistä n. 5000 toivoo tekevänsä omistajanvaihdoksen. Silti osakekauppoja tapahtuu tilastojen mukaan vain n. 4000 vuosittain.

Haluammeko edistää osaamisen siirtymistä?

Kun kannattava yritys vaihtaa omistajaa, ei puhuta pelkästään omistajanvaihdoksesta vaan myös osaamisen siirtymisestä. Aloilla, joihin ei kouluteta enää lainkaan (kuten suutarin ammatti), osaaminen siirtyy toiselle käytännössä vain omistajanvaihdoksen kautta. Usein omistajanvaihdos ei pelkästään säilytä työpaikkoja vaan myös synnyttää kasvua. Se on tutkimusten mukaan riskittömämpää ja turvallisempaa kuin uuden yrityksen perustaminen. Yrityskaupalla yrittäjäksi alkava myös onnistuu useammin verrattuna tyhjästä aloittajaan. Pelkästään näistä syistä ReStartup-käsite on syytä nostaa jalustalle.

Turvataan omistajanvaihdospalvelun saanti yrittäjiä ymmärtäen

Omistajanvaihdosfoorumi on edistänyt omistajanvaihdoksia jo usean vuoden ajan. Foorumia johtaa sen perustaja Suomen Yrittäjät ja puheenjohtajana toimii Elinkeinoelämän keskusliitto. Perustamisvuodesta 2013 asti mukana on ollut omistajanvaihdoksen keskeisiä valtakunnallisia organisaatioita, kuten Perheyritysten liitto, Suomen Uusyrityskeskukset ja Suomen elinkeino-ja kehitysyhtiöt SEKES. Foorumin toimenpiteiden ansiosta on mm. saatu selville osakekauppojen määrä, perustettu alueellisia omistajanvaihdosfoorumeita, koordinoitu hyväksi havaittuja käytäntöjä asiantuntijoiden keskuudessa kansallisesti ja kansainvälisesti, syvennetty julkisten ja yksityisten omistajanvaihdospalveluntarjoajien yhteistyötä, ja osallistettu oppilaitoksia sekä uusyrityskeskuksia mukaan edistämistoimiin. Foorumin teettämien tutkimusten ansiosta on saatu tietoa omistajanvaihdosten aikeista ja kynnyskysymyksistä. Siten myös tukea on voitu suunnata juuri oikeisiin paikkoihin.

Tällä hetkellä Omistajanvaihdosfoorumi koordinoi ja kehittää valtakunnallista omistajanvaihdosekosysteemiä, jossa mm. yksityisten ja julkisten organisaatioiden vuoropuhelu sekä yritysmarkkinoiden kehittyminen ovat keskeisessä roolissa onnistuneiden yrityskauppojen suhteen.

Omistajanvaihdosfoorumi on mielellään myös jatkossa mukana ja auttaa toteuttamaan hallitusohjelmassa luvattuja asioita.

Anneli Komi

Omistajanvaihdostoiminnan päällikkö, Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot
anneli.komi@yrittajat.fi
050 543 8192
Kirjoittaja

Anneli Komi

Omistajanvaihdostoiminnan päällikkö

Organisaatio
Suomen Yrittäjät
Anneli Komi johtaa Suomen Yrittäjissä Omistajanvaihdosfoorumia, joka on omistajanvaihdoksia edistävä hanke. Omistajanvaihdosfoorumi työskentelee yhteistyössä 23 organisaation voimin edistääkseen yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia Suomessa.