Yrittäjä, mitä jos myisit yrityksesi?

Otsikon kysymys esiintyy Ratkaisuja maaseudun koneyritysten jatkuvuuteen ja kilpailukykyyn RATKI- hankkeen markkinointimateriaaleissa. Ensimmäinen ajatus, kun tuon kysymyksen kuulin hankekumppanilta, oli että onpas raju, voiko noin kysyä?

Yrittäjän arki siiloutuu helposti tähän hetkeen. Seuraavaan työmaahan, asiakkaaseen tai investointiin, alveihin, palkkoihin ja investointitukiin. Ajatus yrittämisen jälkeisestä ajasta tuntuu kaukaiselta, jopa mahdottomalta. Siitä huolimatta se lähenee vääjäämättä. Valitettavan usein, yrittäjäpolun loppupuolella yrittäjä alkaa pärjäämään, enää ei tarvitse hankkia uusinta teknologiaa, rautaa, tai edes kaikkia tarjolla olevia työmaita. Tässä vaiheessa potentiaaliset ostajat alkavat jo kuitenkin vähenemään. Sitten kun lopettamisen aika on horisontissa, ei olla luopumassa enää yrityksestä vaan elämäntyöstä. Tässä kohtaa ei ole enää ostajaehdokkaita. Josko lapsista joku jatkaisi, mutta kun he ovat kasvaneet yrittäjän perheessä he tietävät paremmin mitä yrittäjänä oleminen tarkoittaa. Edellä kuvattu on ehkä ääriesimerkki, mutta siitä selvinnee kuitenkin asia mikä yrittäjän pitäisi kytkeä jo yrityksen perustamiseen, mikä on minun exit plan ja miten se toteutetaan?

Onko otsikon kysymys liian raju?

Suoraan kysyttynä yrittäjän tunteet voivat syystä hieman kuohahtaa, mutta useimmiten ajatukset alkavat raksuttamaan taustalla ja työstämään yritystoiminnan tulevaisuutta. Omistajanvaihdosta, oli kyse sitten yrityskaupoista tai sukupolvenvaihdoksesta tulisi alkaa suunnittelemaan jopa 5 vuotta ennen kättelyä. Tarkkaa aikamäärää on tosin turha antaa, koska asiat tapahtuvat joskus nopeastikin. Aika on kuitenkin suhteellista ja tuntuu kuluvan sitä nopeammin mitä enemmän ikää tulee mittariin. Riittää siis että on liikkeellä “riittävän ajoissa“.

RATKI-hankkeessa tulemme kysymään tätä kysymystä maaseudun koneyrittäjiltä ja energiaturvealan yrittäjiltä, mutta tarjoamme myös tietoa tueksi ja väyliä maakunnallisten ov asiantuntijoiden pariin. Hankkeesta vastaa Suomen metsäkeskus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu, tärkeänä yhteistyökumppanina on myös Koneyrittäjät ry. Hanketta toteutetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tuella Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa vuosina 2024 ja 2025. Hanke pyrkii siis toisaalta lisäämään yrittäjien tietoista ajattelua omistajanvaihdosteemasta ja madaltamaan kynnystä hakea yrityspalveluita tuottavan ammattimaisen toimijan neuvoja ja toisaalta jopa törmäyttämään näitä kahta sopivasti keskenään. Yritysneuvojien ja yrittäjien välisissä keskusteluissa otsikon kysymys muotoutukoon malliin: Yrittäjä, koska olisit valmis myymään tai luopumaan yrityksestäsi?  Yrittäjällä olkoon tähän sitten selkeä vastaus takataskussa ja askelmerkit miten maaliin päästään.

Hankkeessa pyrimme aktiivisesti maakunnallisten yrityspalvelutuottajien yhteistyökumppaniksi. Molemmat hanketoimijat toimivat välittäjäorganisaatioina yrittäjien ja ov-toimijoiden kesken, tuoden lisäarvoa maakunnallisiin yrityspalveluihin. Hankkeeseen voi tutustua  Metsäkeskuksen nettisivuilla. https://www.metsakeskus.fi/hankkeet/ratki

Suomen metsäkeskus on toiminut metsäisten yrittäjien parissa systemaattisesti vuodesta 2015 lähtien. Sitä ennen toimittiin monessa maakunnassa hankerahoituksella mm. energiayrittäjien ja puunjatkojalostajien parissa. Asiantuntemusta yrittäjien kanssa kulkemisesta meillä siis riittää. Vuoden 2024 aikana uudistamme yrityspalveluitamme ja panostamme jatkossa erityisesti valtakunnalliseen toimintamalliin ja metsänomistajille palveluja tarjoaviin yrityksiin.

Blogin kirjoittaja on Metsäkeskuksen yrityspalvelujen asiantuntija ja Ratkaisuja maaseudun koneyritysten jatkuvuuteen ja kilpailukykyyn RATKI-hankkeen projektipäällikkö Jari Toivoniemi.

Yhteystiedot
jari.toivoniemi@metsakeskus.fi
050 314 0453
Kirjoittaja

Jari Toivoniemi

Yrityspalvelujen asiantuntija

Organisaatio
Suomen Metsäkeskus
Metsäkeskus tarjoaa avoimesti metsä- ja luontotietoa ja riippumatonta palvelua metsänomistajan päätöksenteon tueksi ja koko metsäalan käyttöön. Olemme mukana edistämässä kokonaiskestävää metsien käyttöä. Kokonaiskestävä metsänkäyttö sovittaa yhteen taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset sekä ilmastolliset tavoitteet ja parantaa pitkällä tähtäimellä metsistä saatavaa hyötyä. Julkisena toimijana Metsäkeskus vastaa metsälainsäädännön valvonnasta ja myöntää tukia metsien sekä luonnon hoitoon. Metsäkeskus myös edistää sitä, että metsään liittyvät elinkeinot ovat mahdollisimman monipuolisia ja että niiden toiminta on kannattavaa. Blogin kirjoittaja on Metsäkeskuksen yrityspalvelujen asiantuntija ja Ratkaisuja maaseudun koneyritysten jatkuvuuteen ja kilpailukykyyn RATKI-hankkeen projektipäällikkö.