Omistajuudesta kilpailuetu

Mitä jos yrityksen omistaja ei ajattelisi omistajuutta pelkästään varallisuuden kasvattamisena tai passiivisena sijoitusten hallintana, vaan dynaamisena vaikuttamisena? Mitä jos omistajuus ei olisikaan vain taloudellisen tuoton tavoittelua, vaan rohkeaa pelinrakentamista, jossa omistajat kantavat vastuun yrityksen suunnasta ja innovaatioiden juurruttamisesta?

Strateginen omistajuus tarkoittaa kykyä nähdä nykyisten markkinoiden rajojen yli, ennustaa tulevaisuuden tarpeita ja vaikuttaa aktiivisesti yrityksen kehitykseen. Se ei ole pelkkää omistusta, vaan omistajuutta – ero, joka määrittää menestyksen ja keskinkertaisuuden rajat. Foss et al. ovat määritelleet omistajuudelle kolme päätehtävää:

1. Yhdistä resursseja rohkeasti 

Omistajan kyky tunnistaa ja hyödyntää arvokkaita resursseja määrittelee yrityksen kyvyn uudistua. Se vaatii intuitiota, markkinoiden syvällistä ymmärrystä ja kykyä ennakoida tulevia trendejä. Ei siis riitä, että omistaja valitsee oikeita resursseja; hänen on nähtävä, miten nämä resurssit muodostavat pohjan tulevaisuuden liiketoiminnalle.

2. Hallitse tehokkaasti

Tehokas hallinnointi ei ole vain kontrollia, vaan kykyä ohjata yritystä kohti yhteistä visiota. Tämä tarkoittaa oikeiden palkitsemisjärjestelmien ja johtamismallien rakentamista, jotka eivät ainoastaan motivoi työntekijöitä, vaan myös synnyttävät innovaatioita ja tehostavat operatiivista toimintaa. Se on taitolaji, jossa riskien hallinta ja intressien yhteensovittaminen muodostavat perustan yrityksen pitkäaikaiselle menestykselle.

3. Ajoita oikein

Omistajuuden ajoitus – milloin ostaa, milloin myydä, milloin pitää kiinni – on kenties kaikkein vaikein taito. Se vaatii kykyä lukea markkinoiden heilahteluja, ymmärtää kilpailudynamiikkaa ja tunnistaa hetket, jolloin omistajuuden jatkaminen ei enää palvele yrityksen tai sen sidosryhmien parhaita etuja.

Kun omistaja hallitsee nämä kolme osa-aluetta, yritys ei ainoastaan selviydy – se kukoistaa. Omistajuus muuttuu pelkästä hallinnasta voimavaraksi, joka ohjaa yritystä läpi talouden syklien, ennakoiden kilpailijoiden liikkeitä ja sopeutuen jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Oletko omistajana vain sivustakatsoja vai aktiivisesti rakentamassa yrityksesi tulevaisuutta? Omistajuus ei ole vain sijoitus. Se on sitoutumista, innovointia ja rohkeutta vaikuttaa. Omistaja luo perustan yrityksen pitkäaikaiselle menestykselle ja uudistumiskyvylle.

Yhteystiedot
krista.elo-parssinen@perheyritys.fi
0400 254 004
Kirjoittaja

Krista Elo-Pärssinen

Johtava asiantuntija

Organisaatio
Perheyritysten liitto
Krista Elo-Pärssinen johtaa Perheyritysten liitossa OPI-kokonaisuutta vastaten mm. Osaava omistaja -valmennuskokonaisuuden sisällöstä ja PL:n tutkimusyhteistyöstä. Hänellä on usean vuoden kokemus Perheyritysten liitosta, mikä täydentää hänen akateemista asiantuntemustaan empirialla. Perheyrittäjyyden ja -omistajuuden lisäksi Elo-Pärssistä kiinnostaa vastuullisuusteemat.