Omistajanvaihdos pörssilistautumisen kautta – mitkä ovat hyödyt?

Jokainen yritys vaihtaa omistajaa ennemmin tai myöhemmin. Tästä syystä yrittäjän onkin erittäin tärkeää pohtia säännöllisesti omaa omistajuusstrategiaansa ja varmistaa, että yritys on kaikin puolin hyvässä kunnossa hallittua omistajanvaihdosta ajatellen. Omistajanvaihdoksen suunnittelu on hyvin laaja kokonaisuus. Varautumalla ajoissa yrityksen sukupolvenvaihdokseen tai myyntiin voidaan omistajan vaihtuminen hoitaa sujuvasti ja kannattavasti, varmistaen samalla yrityksen elinvoimaisuus.

Yrityksen strategisessa elinkaarisuunnittelussa yhtiön liiketoiminnan kasvaessa pörssilistautuminen voi olla järkevä ja perusteltu vaihtoehto yrityksen ja omistajien näkökulmasta. Pörssilistautuminen on yksi omistajanvaihdoksen ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnan muoto erityisesti kasvuhakuisille yrityksille. Pörssilistautumisen kautta voidaan myös rahoittaa nykyisten omistajien sukupolvenvaihdos.

Omistajalle listautuminen voi tarjota tilaisuuden saada tuottoa pitkäaikaisesta panostuksestaan yrityksen liiketoimintaan. Yhtiön listaaminen on omistajalle iso taloudellinen päätös. Varallisuudensuunnittelun kautta oman yksityispankkiirinsa avustuksella omistajayrittäjä voi suunnitella, mitä taloudellisia vaikutuksia yhtiön listaamisella pörssiin, on omaan ja perheen talouteen. Hyvin suunniteltu ja valmisteltu yritysjärjestely luo omistajalle taloudellista mielenrauhaa.

Mitä hyötyjä pörssilistautuminen tuo yritykselle ja omistajille:

 • Liiketoiminnan kasvun rahoittaminen helpottuu
  • Oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankkiminen listautumisen yhteydessä sekä myöhemmin osakeanneilla
  • Parempi rahoituksen saatavuus ja matalammat rahoituskustannukset likviditeetin kasvun myötä
 • Listattu osake ja näkyvä arvonmääritys
  • Listatun osakkeen käyttäminen osana henkilöstön palkitsemista
  • Osake maksuvälineenä yrityskaupoissa
  • Omistaja tietää varallisuutensa päivittäisen markkina-arvon
 • Omistuspohjan laajentuminen
  • Omistuspohjan laajentuminen kotimaisilla ja kansainvälisillä sijoittajilla
  • Nykyiset omistajat pystyvät paremmin hajauttamaan omistuksiaan
 • Tunnettuus ja maine
  • Parempi tunnettuus ja maine asiakkaiden, tavarantoimittajien, sijoittajien ja muiden sidosryhmien keskuudessa
  • Houkuttelevampi työnantaja
  • Tuotteiden tai palveluiden markkinointi ja yrityksen laajentuminen uusille markkinoille helpottuu
 • Läpinäkyvyys ja sääntely
 • Tiedonantovelvollisuus ja parempi näkyvyys yhtiön liiketoimintaan
 • Säännelty toimintaympäristö ja sijoittajansuoja
 • Hallinto ja taloudellinen raportointi pörssiyhtiöltä vaadittavalla tasolla

Nasdaq-laatuleima

 • Nasdaq-listautumisen kautta laatuleima, josta on hyötyä esimerkiksi neuvotteluissa asiakkaiden kanssa
 • Esimerkkinä juuri listautunut Nanoform, jonka asiakkaina globaaleja lääkeyhtiöitä

 

Ennen kuin pörssilistautumiseen aletaan valmistautua, on omistajien hyvä pohtia, milloin ollaan valmiita luopumaan osasta yrityksestä, mitä listautumisella halutaan saavuttaa ja mitkä asiat prosessissa ovat tärkeitä. Pörssilistautumisen valmistautumisen suunnittelu kestää noin kuudesta kuukaudesta vuoteen.

Pörssilistautumisvalmiuden edellytyksinä ovat muun muassa lainopillinen valmius, raportointivalmius, riittävät resurssit tukemaan liiketoiminnan tavoitteita, Corporate Governance valmiudet, taloudelliset tavoitteet ja oikeanlainen pääomarakenne. Vahva sijoittajatarina ja kasvuedellytykset ovat listautumisen onnistumisen kannalta positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Korona-aikana korostuvat kriteereinä liiketoiminnan resilienssi ja joustavuus. Myös vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät ESG teemat ovat alati tärkeämpiä kriteereitä sijoittajien näkökulmasta.

Monien edellä mainittujen asioiden saaminen pörssiyhtiötasoiseen kuntoon kestää yleensä odotettua pidempään. Asiantuntijoiden avustuksella tämä hyvin monimuotoinen prosessi on vietävissä maaliin ja yritys pörssiin. Danske Bank on johtava neuvonantaja pääomamarkkinatransaktioissa Pohjoismaissa ja autamme mielellämme tässäkin omistajanvaihdoksen muodossa.

Danske Bankin digitaalisella Varallisuussuunnittelija-työkalulla voidaan analysoida asiakkaan taloustilanne ja luoda visuaalinen yhteenveto kokonaisvarallisuudesta verojen jälkeen, sekä nyt että tulevaisuudessa. Varallisuussuunnittelijalla voidaan myös simuloida ja havainnollistaa konkreettisesti suurten valintojen taloudellisia seurauksia.

Hyvää kesää!

Iiro Koivikko

Danske Bank