Neuvonantaja sukupolvenvaihdoksessa – tunteiden katalysaattori?

Omistajanvaihdosviikolla pääsin keskustelemaan tutkija Minna Mattila-Aallon ja yrittäjä Jari Lainion kanssa inhimillisistä tekijöistä sukupolvenvaihdoksissa. Perhe on vahvasti läsnä perheyrityksessä, ja perheenjäsenten välisiin suhteisiin liittyy vahvasti tunteet. Siksi perheyrityksessä tehtävissä päätöksissä on vahvasti tunteet läsnä – erityisesti sukupolvenvaihdostilanteessa.

Sukupolvenvaihdos herättää luopujissa ja jatkajissa sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita. Luopuja ehkä suree, miten yritys menestyy hänen jälkeensä. Toisaalta hän voi tuntea iloa ja onnellisuutta, että yritykselle löytyy jatkaja perheestä.

Jatkajalla voi olla epäilyksiä omasta osaamisestaan tai kärsimättömyyttä ja turhautumista, kun sukupolvenvaihdos ei etene. Toisaalta hän voi olla innostunut, että pääsee kehittämään perheyrityksen toimintaa.

Muutostilanne todennäköisesti herättää sekä luopujissa ja jatkajissa pelkoa ja epävarmuutta, mutta myös uteliaisuutta ja toiveikkuutta. Ulkopuolinen neuvonantaja voi toiminnallaan vahvistaa luopujan ja jatkajan myönteisiä tunteita ja liennyttää kielteisiä tunteita.

Miten ulkopuolinen neuvonantaja voi auttaa tunteiden käsittelyssä?

Sukupolvenvaihdoksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että tunteet tuodaan esiin. Piilotetut tunteet usein vain kasvavat ja lisäävät riitojen todennäköisyyttä. Vaikka neuvonantaja olisi palkattu auttamaan esimerkiksi sukupolvenvaihdokseen verotukseen liittyen, on hänellä merkittävä rooli myös tunteiden ”esiin kaivamisessa”. Hän voi auttaa sukupolvenvaihdoksen onnistumista yksinkertaisesti kysymällä mitä tunteita se luopujassa ja jatkajassa herättää.

Neuvonantajan hyvät neuvot, mutta myös empatia vie prosessia eteenpäin.

Sukupolvenvaihdos on ainutkertainen tilanne sekä luopujalle että jatkajalle, mutta neuvonantajalla on kokemusta myös muiden perheyrityksen sukupolvenvaihdoksista. Konkreettiset ja myönteiset esimerkit erilaisista sukupolvenvaihdoksista luovat uskoa prosessin onnistumiseen.

Neuvonantaja voi poistaa epävarmuuden tunnetta tekemällä sukupolvenvaihdosprosessin eri vaiheet näkyväksi. Hän lisää luopujan ja jatkajan luottamusta prosessiin selkiyttämällä seuraavia askeleita.

Neuvonantajan onnistuminen vaatii objektiivisuutta. Hän ei saa olla kenenkään puolella, vaan tehdä erilaisten päätösten kaikki vaikutukset näkyviksi kaikille osapuolille. Neuvonantaja voi myös toimia viestinviejänä eri sukupolvien välillä. Parhaimmillaan neuvonantaja on sukupolvenvaihdoksessa katalysaattori, joka muuttaa tunteet sukupolvenvaihdoksen voimavaraksi.

Yhteystiedot
krista.elo-parssinen@perheyritys.fi
0400 254 004
Kirjoittaja

Krista Elo-Pärssinen

Johtava asiantuntija

Organisaatio
Perheyritysten liitto
Krista Elo-Pärssinen johtaa Perheyritysten liitossa OPI-kokonaisuutta vastaten mm. Osaava omistaja -valmennuskokonaisuuden sisällöstä ja PL:n tutkimusyhteistyöstä. Hänellä on usean vuoden kokemus Perheyritysten liitosta, mikä täydentää hänen akateemista asiantuntemustaan empirialla. Perheyrittäjyyden ja -omistajuuden lisäksi Elo-Pärssistä kiinnostaa vastuullisuusteemat.