Kehitysyhtiö yrittäjän tukena

Koronakriisin aikana kehitysyhtiön rooli yritysten lähipalveluna on entisestään korostunut. Yrityksillä on akuutti tarve keskustella vaihtoehdoista mm. toiminnan sopeutukseen ja rahoitukseen liittyen kuten myös omasta jaksamisesta ja työkyvyn ylläpitämisestä.

 

Samalla yritysten tulee pohtia mahdollisuuksia mukauttaa liiketoimintaansa esim. digitalisaatiota tai etäpalveluja hyödyntäen. Kaikissa näissä kehitysyhtiön neuvojat ovat käytettävissä ja kehitysyhtiöt ovat erityisellä intensiteetillä tiedottaneet neuvontapalveluistaan, jotta mahdollisimman moni yrittäjä ne löytäisi.

Viime aikoina neuvonnan fokus on siirtynyt uuden luomiseen ja kehittämiseen, yrityksiä on sparrattava uudistamaan toimintaansa niin, että ne selviävät kriisistä ja menestyvät uudessa liiketoimintaympäristössä. Suuri määrä yhteydenottoja kehitysyhtiöihin tuo niiden tietoon myös muuta kuin akuuttiin kriisiin liittyvää, kehitysyhtiöiden neuvojat tutustuvat uusiin yrittäjiin ja yritysten tilanteeseen taas laajemmin. Näin myös omistajanvaihdosasioita tulee esiin ja niitä voidaan ja on syytä ryhtyä käsittelemään saman tien, prosessi on yleensä joka tapauksessa pitkä.

Vuosittain noin 3000 yritystä vaihtaa omistajaa ja omistajanvaihdoksia arvioidaan tulevan seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 50 000 yritykselle. Omistajanvaihdosbarometrin mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana myyntiin on tulossa 34 000 yritystä ja sukupolvenvaihdoksia on toteutumassa 17 500 yrityksessä. Yksi koronakriisin negatiivisista vaikutuksista lienee, että se lisää patoutunutta omistajanvaihdostarvetta.

Omistajanvaihdos tarkoittaa yritykselle uutta alkua ja mahdollisuutta jatkaa liiketoimintaa. Muuten on vaihtoehtona toiminnan päättyminen. Uudet omistajat tuovat kannattavaankin yritykseen uusia ideoita ja toimintatapoja ja omistajanvaihdosten edistäminen on tehokasta kasvu- ja innovaatiopolitiikkaa.

 

Kehitysyhtiö on yrittäjän tukena ennen omistajanvaihdoksen toteuttamista, sen aikana ja jälleen kehittämässä liiketoimintaa uusien yrittäjien kanssa luotettuna, pitkäaikaisena kumppanina.

SEKES – verkosto

Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n 51 jäsenyhtiötä ja niiden noin 700 yrityskehityksen ammattilaista ovat kattavin yrityskehitystyötä tekevä verkosto Suomessa. SEKES-yhtiöt työskentelevät vuosittain syvemmin noin 45 000 yrityksen kanssa.

 

Jaakko Helenius

Toiminnanjohtaja, SEKES