Restartup on yrityksen uusi alku

Aloittavista uusista yrityksistä – startupeista – keskustellaan nyt innokkaasti. Innovaatioita ja uusia yrityksiä tarvitaan, mutta omistajanvaihdosten tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Omistajanvaihdos on uutta yritystä riskittömämpi vaihtoehto. Tätä eivät valitettavasti kaikki yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt tiedä tai tule ajatelleeksi. Jo toiminnassa olevan yrityksen ostaminen Lue lisää

Pienyritysten omistajanvaihdosten edistäminen Kroatiassa

Kroatia oli mukana viiden Euroopan maan omistajanvaihdosten ekosysteemejä vertailevassa kehityshankkeessa. Tässä eurooppalaisessa vertailussa Kroatialla näyttäisi olevan runsaasti mahdollisuuksia parantaa omistajanvaihdoksia edistäviä toimenpiteitä ja palveluja. Toisaalta Kroatian lait ja verotus ovat monia muita maita vähemmän omistajanvaihdosten esteenä. Esimerkiksi sukupolvenvaihdos voidaan tehdä täysin veroneutraalisti Lue lisää