Pk-yritykset kasvavat omistajanvaihdosten jälkeen

Tutkin vastikään valmistuneessa Yamk-opinnäytetyössäni pk-yritysten kasvun, kannattavuuden ja taloudellisen aseman kehittymistä ennen omistajanvaihdosta ja sen jälkeen. Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Finnvera Oyj. Tutkimukseen valikoitunut yritysjoukko käsitti 169 vuosina 2010 ja 2011 ostettua pk-yritystä. Tutkimusjoukon yrityksistä n. 95 prosenttia oli alle 50 työntekijää työllistäviä Lue lisää