Tilastokeskuksen kokeellisen omistajanvaihdostilaston mukaan yritysten osakekauppoja tehtiin viime vuonna vähemmän kuin vuosina 2018-2021. Vuonna 2022 osakekauppoja tehtiin ennakollisten tietojen mukaan 2 896 kappaletta mikä oli 266 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Samaan aikaan esimerkiksi EK:n yrityskyselyn perusteella yritysten myyntiaikomuksia esiintyy runsaasti. Jopa neljännes työnantajayrittäjistä pohtii yrityksen tai liiketoiminnan myymistä lähivuosien aikana.

Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtajan Jari Huovisen mukaan haastava taloustilanne voimistaa omistajanvaihdospatoa ja monia yrityksiä kiusannutta jatkajapulaa:

– Tuoreiden tilasto- ja kyselytietojen valossa näyttääkin siltä, että toimintaympäristön turbulenssi ja ennakoimattomuus jarruttavat yritysten omistajanvaihdoksia eikä sopivia jatkajia tahdo löytyä menestyviinkään yrityksiin tässä epävarmassa tilanteessa. Tämän seurauksena sellaisiakin yrityksiä voi joutua yrittäjän eläköityessä lopettamaan, joiden jatkuvuusnäkymät sinänsä olisivat ihan myönteiset.

Omistajanvaihdosfoorumi tekee laajalla rintamalla töitä yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten edistämiseksi Suomessa. Toiminnan merkitys korostuu entisestään nykyisessä haastavassa taloustilanteessa. Foorumi oli myös aloitteellinen ja rahoittamassa kokeellisen omistajanvaihdostilaston toteuttamista viime vuonna. Tilastokeskuksen tuoreisiin omistajanvaihdostilastoihin ja lukuihin toimialoittain, kokoluokittain ja maakunnittain voi tutustua täällä: https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/yritysten-omistajanvaihdokset/2023-09-14/index.html