Tulosmarkat Oy (1)

Selvitetään yrityksen omistusvaihdoksen eri vaihtoehdot.Tehdään alustavat talouslaskelmat.Laaditaan Yritys myyntikuntoon -ohjelma ja sen toimenpideaikataulu.Ohjataan yrityksen myyntimapin rakentamisessa. Käydään läpi mahdolliset ostajat ja yritysmyynnin kumppanit.