Suomen metsäkeskus (1)

Metsäkeskuksen yritysneuvonta antaa matalan kynnyksen omistajanvaihdospalveluita puu- ja metsätalouden elinkeinojen harjoittajille. Tällä hetkellä puutuotealan omistajanvaihdospalveluissa voi kääntyä valtakunnallisen OKAPUU – hankkeen puoleen. Järjestämme mm. alueellisia OV – klinikkapalveluita alan yrittäjille OKAPUU – hankkeessa. OV-Klinikka tapaamisissa on yrittäjän lisäksi hankehenkilö sekä asiantuntijana alueellinen kaupallisen palvelun henkilö.