PIKES OY (1)

Yrityksen myyntiprosessin aikatauluttaminen yhdessä myyjän kanssa. Kaupan kohteen ja toimenpiteiden määrittely. Yrityksen arvokirjan laatiminen Osuva-palvelussa. Arvokirja kertoo, mistä yrityksen arvo muodostuu. Arvonmäärityspalvelu ulkopuoliselta asiantuntijalta. Mikroyrityksille voimme myöntää yrityssetelin arvonmäärityspalvelun tai muiden omistajanvaihdoksessa tarvittavien asiantuntijanpalvelujen käyttöön. Myyntikanavien esittely. Myyjälle järjestämme yhteispalaverin ostajan kanssa.