Maaseudun elinvoiman kulmakiviä ovat maaseudulla toimivat yritykset (maa-ja metsätalousyritykset sekä muut maaseudunyritykset). Maaseudun työllistävien yritysten omistajanvaihdosten onnistuminen, niiden olemassaolon jatkuminen ja kasvu ovat keskeisiä edellytyksiä maaseudun elinvoimaisen tulevaisuuden rakentamiseen. Maaseudun yritysten omistajanvaihdokset tarvitsevat erityistä huomiota maaseudun elinvoiman kehittämiseksi.

Kiistatonta on, että omistajanvaihdoksilla on suuri vaikutus työllisyyteen, verotuloihin sekä alueiden vetovoimaan ja vireystilaan. Omistajanvaihdos on myös hyvä mahdollisuus saada vakiintunut liiketoiminta uuteen kasvuun uuden omistajan toimesta.

Suurin osa maaseudulla toimivista yrityksistä on pieniä tai mikroyrityksiä. Keskisuuret yritykset maaseudulla ovat harvinaisia poikkeuksia. Toisaalta jokaisella maaseudulla toimivalla yrityksellä on vahva paikallinen rooli ja suuri merkitys paikkakunnan elinvoimalle.

”Maaseudulla toimii noin 77 000 kpl yritystä, mikä on noin 30 % kaikista jalostus- ja yksityisen palvelualan yrityksistä.  Aktiivisia maatiloja on noin 43 000 kpl. Maaseudulle tarvitaan uusia yrittäjiä monelle alalle mukaan lukien maatilayrittäjät. Maatalousyrityksissä on perinteisesti tehty sukupolvenvaihdos perheen sisällä, mutta nykyisin myös omistajanvaihdokset täysin suvun ulkopuolelle ovat lisääntyneet”, kertoo johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski maa- ja metsätalousministeriöstä.

EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksella voidaan vauhdittaa yritysten uudistumista ja omistajanvaihdoksia. EU:n maaseuturahoituksen ansiosta ELY-keskukset voivat tukea maatilan yhteydessä harjoitettavan maa- ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan käynnistämistä. 

Maaseudun yritysrahoituksen haku avautui 21.6.2023. Rahoitusta haetaan ELY-keskuksista ja Leader-ryhmistä Hyrrä-järjestelmän kautta. Lisätietoa haun avautumisesta Ruokaviraston tiedotteessa.

Lisätietoa maaseudun yritysrahoituksista löydät myös maa- ja metsätalousministeriön sivulta.


Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto – MTK

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. 

Alueellista toimintaa ja vaikuttamista tekevät 14 MTK-liittoa ja 317 MTK-yhdistystä sekä 52 metsänhoitoyhdistystä. MTK-yhdistyksiin kuului vuoden 2021 lopussa 100 096 jäsentä ja 40 605 jäsentilaa. Jäsenten määrä metsänhoitoyhdistyksissä oli 179 895. Yhteensä MTK:lla on jäseniä noin 280 000. MTK:n jäseniä ovat myös Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ProAgria Keskusten Liitto, Suomen Yhteismetsät ry ja Suomen Hippos ry.

Ruotsinkielisillä alueilla toimii sisarjärjestö SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, jolla on tuottajajäseniä noin 10 600 ja metsänomistajajäseniä noin 19 000.

Tutustu maatilayrityksen sukupolvenvaihdostarinaan: Haikeutta menneestä ja ylpeyttä tulevasta – sukupolvenvaihdos luopuvan sisaruksen silmin – MTK

Tutustu tästä: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto – MTK


Proagria

Proagria on valtakunnallinen maatalousalan neuvonta- ja kehittämisorganisaatio. ProAgria tarjoaa palveluja maatalous- ja maaseutuyrittäjille ympäri Suomen. Proagrian verkosto auttaa maatalous- ja maaseutuyrittäjiä omistajanvaihdos- ja sukupolvenvaihdosasioissa. ProAgriaan kuuluvat alueelliset ProAgria-keskukset.

Tutustu tästä: ProAgria.


Suomen Metsäkeskus

Suomen Metsäkeskus on välillisen valtionhallinnon organisaatio, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisena. Metsäkeskuksen tehtävä on edistää kestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa sekä hyödyntämisessä. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoja Suomen yksityismetsistä sekä valvoo metsälainsäädännön noudattamista.

Metsätilan omistajanvaihdosta ja sen tapaa kannattaa harkita. On hyödyllistä punnita luopuvan ja jatkavan metsänomistajan elämäntilanteita ja tarpeita sekä metsätilan ominaisuuksia.  Myös veroseuraamukset vaihtelevat riippuen siitä, kuinka metsätila siirtyy omistajalta toiselle.

Tutustu metsätilan omistajanvaihdoksiin tästä: Metsätilan omistajanvaihdos | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

Tutustu tästä: Suomen metsäkeskus (metsakeskus.fi)


Agrihub

Agrihubi.fi on maatalouden osaamisverkosto AgriHubin esittelysivusto. Se palvelee maatalous- ja puutarhayrittäjiä, tutkijoita, yrityksiä, alan kouluttajia ja neuvojia, viranomaisia, kansalaisia ja mediaa. Sivustolla kerrotaan verkoston tehtävistä, tavoitteista, palveluista sekä ajankohtaisista asioista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Agrihubi.fi:n etusivulla on koottu tuoreita uutisia, tiedotteita sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista, julkaisuista, uutiskirjeistä ja koulutustilaisuuksista sekä mahdollisuuksia verkostoitua keskusteluryhmissä ja teematreffeillä.

Tutustu tästä: AgriHubi – Maaseutuverkosto


MOP – hanke

Maaseutuyrityksille suunnatun hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamallit maaseutuyritysten myyjien ja ostajien ohjautumisesta omistajanvaihdospalvelujen aktiivisiksi käyttäjiksi sekä rakentaa ja pilotoida valtakunnallinen matalan kynnyksen palveluverkosto edistämään maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia. Hankkeen ansiosta maaseutuyritykset tulevat tietoisemmiksi omistajanvaihdosmahdollisuudesta ja siihen valmistautumisesta sekä ohjautuvat ajoissa omistajanvaihdosten matalan kynnyksen neuvontapalvelujen piiriin.

Tutustu tästä: MOP-hanke  – OV-Foorumi