Auktorisointitentti 29.5.2024 klo 13-14 

Date: 29 toukokuun, 2024
Time: 13:00
Location: Helsinki

Auktorisoinnin tarkoituksena on varmistaa yritysvälittäjien osaamisen ja ammattitaidon riittävyys ja säilyminen yritysvälittäjille keskeisissä osaamisalueissa. Haku auktorisoiduksi yritysvälittäjäksi on kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan oikeutta osallistua auktorisointitenttiin. SYVL ry:n hallitus valitsee hakemusten perusteella tenttiin kutsuttavat. Kokelaan on täytettävä etukäteen määritellyt kriteerit, jotta hänet voidaan hyväksyä tenttiin. Tällaisia ovat mm. SYVL ry:n jäsenyys (suoraan tai välillisesti) sekä tuoreet referenssit yrityskauppojen tai omistajanvaihdosten teosta.